Zimní počasí s sebou přináší nepříznivé rozptylové podmínky, výskyt inverze a s tím související zhoršení kvality ovzduší. Ostrava podpořila rozšíření mobilní aplikace SmogAlarm, díky které si teď její uživatelé mohou nastavit vlastní limity koncentrací znečišťujících látek, při jejichž překročení chtějí být informováni. Díky aktuálním informacím pak mohou přizpůsobit své celodenní aktivity současnému stavu ovzduší.

Dlouhodobě podporujeme i aktivity neziskových organizací, které se věnují zlepšování životního prostředí. Problematikou znečištění ovzduší se zabývá obecně prospěšná společnost Čisté nebe a jedním z jejich projektů či aktivit je aplikace SmogAlarm. Město Ostrava již v roce 2017 podpořilo vznik této aplikace částkou 242 000 korun s cílem pomoci obyvatelům v co největší informovanosti o kvalitě ovzduší. Letos jsme uvítali její rozšíření o takzvané notifikace, díky kterým mohou nyní lidé svůj program přizpůsobit právě dostupným informacím o ovzduší v místě, kde se zrovna pohybují. Konkrétně tak například v době vyšších koncentrací znečišťujících látek v ovzduší nepůjdou běhat nebo s dětmi na procházku, ale svůj program přizpůsobí,“ přiblížila současné možnosti využití aplikace Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Aplikace SmogAlarm je určena pro chytré mobilní telefony s operačními systémy Android, iPhone a pod názvem Čistota ovzduší také pro telefony s operačním systémem Windows Phone. Je zapotřebí alespoň dočasného připojení telefonu k internetu. Více o projektu také v odkazu http://www.cistenebe.cz/nase-projekty/aplikace/smogalarm.

Finanční prostředky statutárního města Ostravy byly využity pro rozšíření známé mobilní aplikace SmogAlarm, která zobrazuje kvalitu ovzduší v České republice. V rámci rozšíření došlo k přidání notifikace na základě lokaceaplikace tedy vyhodnotí, která měřící stanice se nachází nejblíže, a data této stanice vám zobrazí na widgetu. Dále si může uživatel nastavit limity, při jejichž překročení chce být upozorňován. Limity lze nastavit pro index kvality ovzduší nebo pro dané konkrétní znečišťující látky. Aplikace vyhodnotí data ze stanice, která se nachází nejblíže, a poté případně zašle uživateli notifikaci o překročení zvoleného limitu. Člověk tak může být informován o aktuálním stavu ovzduší v jeho nejbližším okolí, aniž by musel primárně kontrolovat aplikaci,“ detailně vysvětlila Nela Vachtarčíková, ředitelka organizace Čisté nebe o.p.s.

Statutární město Ostrava letos přispělo na rozšíření této známé mobilní aplikace částkou přesahující 56 000 korun.