Město Ostrava pokračuje v realizaci opatření k omezení nadměrného šíření jmelí bílého. Vzhledem k množství napadených stromů je projekt rozdělen na více etap. V aktuálně probíhající druhé etapě mají odborníci ošetřeno již téměř 160 z celkových 301 stromů.

Ostrava pokračuje v ochraně zeleně napadené jmelím

Ošetřování městské zeleně proti tzv. krásné zhoubě stromů – jmelí. Foto: Lukáš Kaboň

Město Ostrava za to v dosavadním průběhu zaplatilo částku 830 tis. Kč bez DPH. Kromě nejčastěji prováděných zdravotních řezů a obvodových redukcí byly v korunách některých stromů instalovány také bezpečnostní dynamické vazby s cílem posílení jejich provozní bezpečnosti. Práce pro město vykonává městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, která spolupracuje s certifikovanými arboristy.

Práce na stromech byly ukončeny v městských obvodech Vítkovice, Krásné Pole a Polanka nad Odrou. Aktuálně jsou prováděny ve Svinově, Moravské Ostravě a Přívozu, v Mariánských Horách, Nové Vsi, Třebovicích, Martinově, Hošťálkovicích, Proskovicích, Petřkovicích a ve Lhotce.

Třetí, následná etapa projektu, zaměřeného na odstraňování jmelí z korun městských stromů, je aktuálně v přípravě. V plánu je ošetření dalších přibližně 500 stromů v městských obvodech Poruba a Radvanice a Bartovice, přičemž práce by měly být zahájeny na podzim tohoto roku.  V průběhu první etapy, která byla započata v říjnu 2022 a ukončena na jaře roku 2023, již došlo ke komplexnímu ošetření téměř 350 stromů v městských obvodech Hrabová a Ostrava-Jih.

Na ošetření stromů v roce 2024 má město ve svém rozpočtu vyčleněno téměř 3 miliony korun.

Nejprve bylo potřeba zjistit, jak na tom zeleň v Ostravě z hlediska napadení jmelím je. Magistrát proto před samotnou realizací projektu nechal ve spolupráci s městskými obvody zmapovat téměř 2500 městských napadených stromů. Ty byly zapracovány do prováděcí dokumentace s názvem „Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě“, která slouží jako důležitý podklad pro plánování samotné záchrany stromů,“ připomněl náměstek primátora Aleš Boháč.

Jmelí bílé odebírá z cévního systému stromu živiny i vodu a v krajním případě pak strom usychá. Postup ošetření bývá zpravidla stejný. Nejprve jsou v terénu detekovány napadané stromy, které jsou následně dle rozsahu napadení ošetřeny či pokáceny tak, aby se jmelí nestihlo dále plošně rozšiřovat.

K nejčastějším ošetřujícím zásahům v našem městě patří zdravotní řez, při kterém jsou v korunách napadených stromů odstraňovány napadené větve s keříky jmelí, abychom zabránili zpětné regeneraci těchto nežádoucích keříků.  K poněkud méně častým používaným opatřením náleží tzv. chemické ošetření, kdy jsou trsy jmelí v korunách stromů stříkány speciální látkou obsahující růstové regulátory, jenž způsobují následně rychlý rozpad těchto stálezelených keříků. Chemický způsob je aplikován především u středně silně napadených stromů, kde není možné jmelí odstranit řezem. Aby byl efekt prováděných opatření u ošetřovaných městských stromů maximální, jsou zároveň souběžně prováděna další podpůrná opatření, zaměřená na zlepšení kondice stromů, posílení jejich provozní bezpečnosti a prodloužení životnosti.

Dle doporučovaných návrhů vyplývajících z projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost SAFE TREES, jsou kromě zdravotních řezů realizovány také řezy obvodové, sesazovací či popouštěcí. Tyto zásahy jsou pochopitelně prováděny individuálně, dle druhu a vitality stromu. U některých ošetřovaných stromů je prováděna stabilizace korun dynamickými vazbami s použitím lan. Bohužel, se šíření jmelí v posledních letech, pravděpodobně vlivem zvyšování extrémů klimatu způsobujícího oslabení hostitelských dřevin, výrazně zrychluje.