Oznámení

o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění

Dne 19.06.2019 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0421/ZM1822/7 o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.

Žádosti budou přijímány průběžně do vyčerpání alokace finančních prostředků od 01.08.2019. Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů s návrhem smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách https://zdravaova.cz/. Odborem pověřeným realizací zápůjček je odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky (formulář ke stažení)

Smlouva o zápůjčce uzavřená podle ust. § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů – 3. výzva