V úterý rada města rozhodla o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně na podporu udržitelných forem dopravy Evropský týden mobility. Ostrava se do kampaně zapojuje pravidelně, letos již po 14. Ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy byl připraven doprovodný program, který bude probíhat ve vybraných pobočkách. Akce pro veřejnost pak doplní také komentované vycházky nebo přednáška v Ostravském muzeu s exkurzí do Komenského sadů.

Již v neděli 16. září mohou zájemci přiložit také ruku k dílu a pomoci uklidit cyklostezku vedoucí Chráněnou krajinnou oblastí Poodří v Polance nad Odrou. V rámci akce se bude konat také přírodovědná vycházka s odborným komentářem. Sraz účastníků je v 8:30 na Nádraží ČD Ostrava-Svinov, nebo v 9:00 hod. na Nádraží ČD Jistebník nad Odrou. Úklidové pomůcky na akci poskytla společnost OZO Ostrava, v jejímž sběrném dvoře také skončí všechen na akci sesbíraný odpad. V pracovní dny jsou pro zájemce v podvečerních hodinách připraveny tři vycházky s Ostravským informačním servisem, Po stopách vůně kávy, Vítkovice a Ostravské hospody. V pátek 21. září se pak zájemci mohou informovat o zdraví na akci pořádané městským obvodem Poruba na Havlíčkově náměstí Den Zdraví. Cyklisté se pak v sobotu 22. září mohou projet z Hrabůvky do Místku a zpět na organizované cyklojízdě Klubu českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka.

Že knihovny nejsou jen klidným místem pro čtenáře se budou moci přesvědčit návštěvníci poboček knihovny v Porubě, Fifejdách, Radvanicích, Krásném Poli, které pro děti připravily zábavné sportovní odpoledne. Pro klidnější povahy pak pracovníci poboček připravily spoustu kvizů, soutěží a workshopů, kde si budou moci vyzkoušet své vědomosti o dopravě. Nebude chybět také společné čtení, výstavy knih o dopravní tematice, besedy s policisty nebo setkání maminek s dětmi. Více o akcích se dočtete zde.

Dopravní opatření

Město Ostrava se ke kampani Evropský týden mobility symbolicky připojí také závazkem realizace další části cyklostezky „Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP“. Z plánovaných 416 km cyklotras je v Ostravě vybudováno již více než 250 km a další stavby budou postupně přibývat. Cyklistická infrastruktura, se tak postupně rozšiřuje a zkvalitňuje.

Evropský den bez aut

V roce 2000 iniciovala Evropská komise Evropský den bez aut (EDBA) a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení – podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

V Ostravě u příležitosti Evropského dne bez aut bude součástí akce Den otevřených dveří OZO Ostrava také informační stánek města Ostravy na téma udržitelné dopravy s doprovodným programem na podporu cyklistiky. Fandové bikesharingu budou moci tento den využít bezplatnou jízdu na populárním růžovém kole společnosti REKOLA z centra města do Kunčic, kde bude umístěna dočasná bikesharingová stanice.

O kampani Evropský týden mobility

Evropský týden mobility se každoročně koná ve dnech od 16. do 22. září a je příležitostí pro města na celém světě, ale především v Evropě, zviditelnit téma udržitelné dopravy, jako alternativy vůči osobní automobilové dopravě. Tato kampaň je možností také pro jednotlivce zamyslet se, zda je pro ně přínosem, aby se dopravovali jinak než osobním automobilem, například chodili pěšky nebo jezdili na kole.  Informace zveřejňované v rámci Evropského týdne mobility se zaměřují na témata, jak mohou snížit emisi oxidu uhličitého, zlepšit kvalitu ovzduší, zlepšit své zdraví a vytvořit městské prostředí, kde se bude příjemně žít i pracovat. V roce 2017 proběhl dosud nejúspěšnější ročník Evropského týdne mobility, do kterého se zapojilo více než 2 500 měst.