Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem pro lepší život“ v odevzdávání vysloužilého elektra ve sběrných dvorech stále probíhá.

Zapojená města, kterých je celkem 25, soutěží o největší celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území. Aktivně tím přispívají k ochraně životního prostředí.

V průběhu první poloviny soutěže odevzdali občané města ve sběrných dvorech 236,2 tuny elektrozařízení, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 0,81 kg. Mezi velkými městy se může Ostrava přirovnat mimo jiné i k Praze, kde občané odevzdali v průměru 0,88 kg elektrozařízení. Ještě stále tedy mohou Ostravané výrazněji zasáhnout do výsledků a posunout naše město na přední příčky.

Organizátor soutěže, kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. výsledky zveřejní na slavnostním vyhlášení 23. 5. 2019 v Havlíčkově Brodě.

Podle informací organizátora soutěže, i obsluh sběrných dvorů, Ostravané pokračovali v odevzdávání elektrozařízení i koncem roku, a i když začátkem roku počasí cestu do sběrného dvora komplikuje, jeho množství neustále narůstá. Je to výsledkem aktivního přístupu obyvatel města k otázce ochrany životního prostředí.