Speciální městský fond, který přispívá ostravským dětem základních a mateřských škol na pobyty na čerstvém vzduchu během topné sezóny, existuje v Ostravě již od roku 2010. Za jeho fungování byl zájem o takzvané ozdravné pobyty kontinuálně velmi vysoký. Aktuálně dochází k navýšení příspěvku na jedno dítě a pobyt z 6 na 7,5 tisíce korun, což si vyžádalo změnu Statutu Fondu, kterou schválili zastupitelé.

Úprava statutu byla zastupitelům předložena hlavně z důvodu rostoucích cen ubytovacích zařízení, stravy, léčebných procedur a edukativních aktivit,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč. „Rádi bychom tak zachovali vysokou kvalitu těchto pobytů,“ dodal.

Příspěvek z fondu je tedy nyní 7,5 tisíce korun na jednoho žáka a poskytuje se prostřednictvím žádostí škol. Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti s odpovídající kvalitou ovzduší. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru, pojištění a poplatky. Stravování musí odpovídat minimálně standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě.

I žadatelé (školy), kteří podali žádosti o finanční prostředky z Programu 2023/2024 s realizací od 1. listopadu 2023 do 30. dubna 2024, mohou využít uvedeného navýšení formou mimořádného příspěvku a dotace a podat žádost o příspěvek na dítě/žáka v celkové výši 7 500 Kč.

Do fondu bylo od jeho zřízení z rozpočtu města postupně převedeno již 170,5 milionu korun. Letos do něj město dalo rekordních 25 milionů. K financování pobytů pomáhaly také příspěvky průmyslových podniků.

Díky tomuto našemu speciálnímu městskému fondu mohlo do hor vyrazit více než 30 tisíc dětí (přesně 30 424). Věřím, že vyšší finanční příspěvek na jedno žáka je pomocí pro rodinný rozpočet. Navíc, pro některé rodiny to je jediná možnost během roku, kdy se jejich děti dostanou ven z městského prostředí, řekl Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Zvýšení poskytnuté výše dotace a příspěvku na jednoho žáka pro realizaci následujících ozdravných pobytů vstoupí v platnost od 1. listopadu 2023, tedy pro Program 2023/2024 a následující programy. Aktuálně nám prostředky Fondu vystačí na pokrytí žádostí z Programu 2023/2024 ve výši 7 500 Kč na dítě/žáka, přičemž nyní máme žádosti na ozdravné pobyty pro 3 968 dětí. Částka pro následující roky byla stanovena jako částka minimální a školy si budou moc o mimořádný příspěvek a dotaci požádat vždy do 9. října.

Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Beskyd, ale pobyty jsou uskutečňovány také mezi Orlickými horami a Jeseníky. Mezi nejoblíbenější místa patří Horní Lomná, Zlaté Hory, Dolní Morava, Bečva, Holčovice, Prostřední Bečva, Ostružná, Hrubý Jesení, Lázně Lipová, Dolní Moravice.

Aktuální Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ZDE