Město Ostrava rozšíří síť podzemních kontejnerů o nová stanoviště v obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih. Historicky poprvé budou v Ostravě vybudována také polopodzemní kontejnerová stání. Všechna tři stanoviště by měla být hotova do listopadu. V současné době je ve městě v provozu 25 stanovišť pod zemí, a to v Moravské Ostravě a v Porubě.

Výstavba dvou polopodzemních stanovišť je pilotním projektem, na jehož základě chceme posoudit, která varianta je pro město výhodnější, a kterým směrem by se v budoucnu měla další výstavba pro kontejnery na odpad ubírat. Podzemní stanoviště se hodí svým vzhledem spíše do historických částí města a exponovanějších lokalit, polopodzemní jsou určena na sídliště, a to především kvůli širší škále jejich velikostí,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Výstavbou polopodzemních kontejnerů se sníží celkový počet nádob na daném stanovišti a dojde také k estetizaci prostoru. Ve Francouzské ulici v Ostravě-Porubě je v současnosti celkem 15 kontejnerů, které budou nahrazeny pěti polopodzemními, na stanovišti Dr. Martínka v Ostravě-Jihu bude 16 nádob vyměněno za 9 polopodzemních. I přesto, že se počet kontejnerů na odpad sníží, dojde na obou místech k navýšení kapacity objemu – z 18 400 na 32 000 litrů (Dr. Martínka) a z 16 500 na 25 000 litrů (Francouzská) – a díky tomu i ke snížení frekvence vývozu.

Jedno nové podzemní stanoviště bude vybudováno u křížení ulic Biskupská a Havlíčkovo nábřeží v Moravské Ostravě. Tam zůstane stejný počet nádob, tedy tři kusy, ale opět s navýšením objemové kapacity z původních 3300 litrů na 9000 litrů.

Polopodzemní stanoviště v ulici Dr. Martínka je stavěno jako modelové pro ověření, jak občané přijmou skryté kontejnery i na jiné druhy odpadu, než jsou doposud zvyklí. Mimo nádob na směsný odpad, papír, plast a sklo budeme do země zabudovávat také kontejner na textil a vysloužilé elektro.  Slibujeme si od toho méně problémů s nepořádkem. Stává se, že právě nádoby na elektro a textil jsou často obklopeny rozházenými věcmi a dochází také k jejich ničení. K odpadu v podzemí se dostane už jen společnost OZO Ostrava, která bude svážet odpadky také z těchto nových kontejnerů,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Polopodzemní a podzemní kontejnery jsou odolné vůči požárům a mají až třikrát větší objem než klasické kontejnery pro tříděný odpad. Šetří veřejný prostor, zvyšují estetický vzhled lokality i čistotu sběrného místa, pohlcují zápach. Jsou ukryté před vandaly.

Postup prací v případě podzemního stanoviště zahrnuje vyhloubení jámy, usazení betonové vany, vložení samotného kontejneru do betonové vany a následné terénní úpravy. Povrch kolem kontejnerů bude z dlažebních kostek. V případě obou polopodzemních stanovišť dojde k vyhloubení jámy, usazení umělohmotného tubusu, vložení kontejneru do uloženého tubusu a terénním úpravám. Povrch kolem těchto kontejnerů bude z betonové zámkové dlažby.

Do veřejné zakázky na realizaci nových kontejnerových stání podaly nabídku tři společnosti. S nejnižší cenou ve výši 3,5 milionu korun s DPH zvítězila společnost Ostravské stavby. Práce bude realizovat po podpisu smlouvy v měsících září a říjnu.

Souhrn informací o nových stanovištích:

  • Stanoviště ve Francouzské ulici v Ostravě-Porubě:

aktuálně 15 kontejnerů (3x papír, 3x plast, 2x sklo, 7x směsný odpad v celkovém objemu 16 500 litrů)

nově 5 polopodzemních kontejnerů (1x papír, 1x plast, 1x sklo, 2x směsný odpad v celkovém objemu 25 000 litrů)

dojde tedy k navýšení kapacity objemu a ke snížení frekvence vývozu

  • Stanoviště v ulici Dr. Martínka v obvodu Ostrava-Jih:

aktuálně 16 kontejnerů (2x papír, 3x plast, 1x sklo, 8x směsný odpad, 1x elektro, 1x textil v celkovém objemu 18 400 litrů)

nově 9 polopodzemních kontejnerů (1x papír, 1x plast, 1x sklo, 4x směsný odpad, 1x elektro, 1x textil v celkovém objemu 32 000 litrů)

dojde tedy k navýšení kapacity kontejnerů a snížení frekvence svozu

  • Stanoviště na ul. Biskupské v Moravské Ostravě:

aktuálně 3 kontejnery na směsný odpad, papír a plast v celkovém objemu 3300 litrů

nově 3 podzemní kontejnery na směsný odpad, papír a plast v celkovém objemu 9000 litrů

dojde tedy k navýšení jejich objemové kapacity a ke snížení frekvence vývozu

Příklad podzemních kontejnerů.


Zdroj: Tisková zpráva města Ostravy.