Město uskutečňuje opatření k omezení nadměrného šíření jmelí bílého. V průběhu první etapy, která byla započata v říjnu loňského roku, dojde ke komplexnímu ošetření téměř 350 stromů v městských obvodech Hrabová a Ostrava-Jih, přičemž aktuálně zbývá ošetřit zhruba 80 stromů.

Ukončení první fáze předpokládáme k poslednímu březnovému dni tohoto roku, kdy zároveň končí tzv. období vegetačního klidu. Současně probíhají přípravy zahájení druhé etapy projektu, při které dojde ke komplexnímu ošetření dalších asi 400 stromů se jmelím v ostravských městských obvodech (např. Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice).  Náklady na realizaci první etapy projektu byly vyčísleny na celkovou částku 1,7 milionů korun bez DPH.

Jmelí bílé odebírá z cévního systému stromu živiny i vodu a v krajním případě pak strom usychá. Postup ošetření bývá zpravidla stejný. Nejprve jsou v terénu detekovány napadané stromy, které jsou následně dle rozsahu napadení ošetřeny či pokáceny tak, aby se jmelí nestihlo dále plošně rozšiřovat.

K nejčastějším ošetřujícím zásahům v našem městě patří zdravotní řez, při kterém jsou v korunách napadených stromů odstraňovány napadené větve s keříky jmelí, abychom zabránili zpětné regeneraci těchto nežádoucích keříků.  K poněkud méně častým používaným opatřením náleží tzv. chemické ošetření, kdy jsou trsy jmelí v korunách stromů stříkány speciální látkou obsahující růstové regulátory, jenž způsobují následně rychlý rozpad těchto stálezelených keříků. Chemický způsob je aplikován především u středně silně napadených stromů, kde není možné jmelí odstranit řezem. Aby byl efekt prováděných opatření u ošetřovaných městských stromů maximální, jsou zároveň souběžně prováděna další podpůrná opatření, zaměřená na zlepšení kondice stromů, posílení jejich provozní bezpečnosti a prodloužení životnosti,“ vysvětlila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Dle doporučovaných návrhů vyplývajících z projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost SAFE TREES, jsou kromě zdravotních řezů realizovány také řezy obvodové, sesazovací či popouštěcí. Tyto zásahy jsou pochopitelně prováděny individuálně, dle druhu a vitality stromu. U některých ošetřovaných stromů je prováděna stabilizace korun dynamickými vazbami s použitím lan. Bohužel, se šíření jmelí v posledních letech, pravděpodobně vlivem zvyšování extrémů klimatu způsobujícího oslabení hostitelských dřevin, výrazně zrychluje.

Ošetřování a kácení stromů napadených jmelím bílým na pozemcích statutárního města Ostravy spadá do činnosti správců zeleně jednotlivých městských obvodů, kterým v boji proti těmto poloparazitujícím keříkům napomáhá též město Ostrava prostřednictvím projektu „Opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě.“ Práce pro město vykonává městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, která spolupracuje s certifikovanými arboristy.