Od dubna do září probíhala v České republice soutěž ve sběru vysloužilého drobného elektrozařízení, pocházejícího z domácností, které se odkládá do červených kontejnerů. Ostrava získala v celkovém hodnocení soutěže Aktivní obec první místo.

Toto ocenění je výsledkem ekologického myšlení Ostravanů, o čemž svědčí postupný nárůst odevzdaného vysloužilého elektra do červených kontejnerů. K tomu přispělo vedle informačních kampaní, pořádaných městem ve spolupráci se svozovou společností OZO Ostrava i umístění nového graffiti kontejneru v Hrabůvce,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Soutěž Aktivní obec pořádá společnost Asekol a.s. Dosažené výsledky jsou hodnoceny podle různých kritérií, z nichž nejpodstatnější jsou: množství svezeného elektroodpadu v rámci jednoho svozu, podíl z celkového množství svezeného elektroodpadu na jednoho občana, způsob informování občanů o zpětném odběru elektroodpadu a zapojení základních škol do vzdělávacích akcí „Recyklohraní“, pořádaných společností Asekol a.s.

Za každé kilo vysloužilého elektroodpadu, odložené do stacionárního kontejneru, získala současně Národní rada osob se zdravotním postižením ČR jednu korunu. Každá vítězná obec obdržela certifikát o podpoře pro Národní radu osob se zdravotním postižením České republiky. Ostrava k prvnímu místa získala i odměnu ve výši 50 tisíc korun, kterou využije k dalšímu rozvoji zpětného odběru.

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.