Ostrava se zapojila do soutěží ve sběru starého a nepotřebného elektrozařízení, které v letošním roce pořádají smluvní partneři města k podpoře dalšího nárůstu odevzdaného elektrozařízení, které je následně předáno k recyklaci, a tím také k ochraně životního prostředí.

V soutěži „Hejbni s elektrem pro lepší život“, kterou pořádá společnost Elektrowin, se město Ostrava poměřuje s dalšími statutárními městy v množství odevzdaného starého a nepotřebného elektrozařízení ve sběrných dvorech. Jedná se zejména o ledničky, pračky, myčky a další velké elektrické spotřebiče.

V soutěži „Aktivní obec“, kterou pořádá společnost Asekol, se Ostrava zase poměřuje s dalšími obcemi a městy v množství odevzdaného drobného elektra do červených kontejnerů rozmístěných přímo v ulicích města. Sem patří zejména mobily, elektrické hračky, žehličky, varné konvice, fény, drobná elektronika a další drobné spotřebiče z domácností.

„Město přivítalo možnost porovnat se s ostatními městy v celé republice a v probíhajících soutěžích svým dobrým umístěním potvrdit ochotu našich spoluobčanů předáním nepotřebného elektrozařízení k recyklaci napomoci ochraně životního prostředí,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Odevzdáním starého elektra k recyklaci přispíváme k výrazným úsporám elektrické energie, ropy, vody, nerostných surovin, ale také k výraznému snížení emisí skleníkových plynů. Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

„Narůstající množství odevzdaného elektrozařízení ve sběrných dvorech a červených kontejnerech na drobné elektro v ulicích v průběhu soutěží jen potvrzuje ekologické chování nás všech Ostravanů. Jsem přesvědčena, že dosažené výsledky se promění v umístění města mezi těmi nejlepšími. Každá soutěž je finančně ohodnocena a mohu vás všechny ujistit, že případná finanční odměna bude beze zbytku vložena do dalšího ekologického rozvoje našeho města,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.