Město Ostrava se opět zaměřuje na problematiku čisté mobility. Od října startuje roční informačně vzdělávací kampaň s názvem Ostravou!!!. Jejím cílem je zvýšit povědomí obyvatel Ostravy o problematice čisté mobility a rozvíjet jejich postoje potřebné pro chování odpovědné a ohleduplné k životnímu prostředí. Osvětová kampaň bude klást důraz na využívání všech dostupných forem ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřejné dopravy, vozidel s alternativním pohonem, cyklistiky a pěšího způsobu mobility.

Obyvatelé města Ostravy budou informováni jak formou plošné kampaně, tak formou kontaktní kampaně. Plošná kampaň projektu bude zahrnovat venkovní reklamní kampaň, regionální mediální kampaň a osvětu prostřednictvím tiskových zpráv, sociálních sítí a webových stránek města. Takzvaná kontaktní část kampaně bude realizována formou „čistých areálů“. To znamená umístěním stánků projektu se zajímavými osvětovými informacemi a atraktivním doprovodným programem na významných veřejných akcích. Pro podporu kampaně budou vyrobeny speciální propagační materiály.

Více informací o osvětové kampani OSTRAVOU!!! najdete v rubrice https://zdravaova.cz/category/ostravou/