Před nekontrolovanými výstupy důlních plynů (zejména metanu) na povrch chrání ostravsko-karvinskou aglomeraci systém technických opatření, jejichž součástí je mimo jiné téměř 300 odplyňovacích a monitorovacích vrtů. Desetiletý projekt, který nyní dokončil odštěpný závod Odra státního podniku Diamo, přišel zhruba na miliardu korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí Diama Jana Dronská.

Metan tvoří se vzduchem výbušnou směs a jeho nekontrolované výstupy na povrch dělaly v minulosti velké problémy.

„Pro Moravskoslezský kraj je dokončení tohoto rozsáhlého projektu velmi důležitým krokem, protože metan zde v minulosti způsobil nemalé škody a ohrozil životy lidí. Veškerý provoz, včetně údržby, vybudovaných bezpečnostních prvků, jsme sjednotili a od ledna 2020 jej zajišťuje státní podnik Diamo,“ uvedl ředitel podniku Ludvík Kašpar.

Systém sleduje území o rozloze 19 kilometrů čtverečních, které zasahuje do čtyř okresů: Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. V nepřetržitém provozu systém obsluhuje 11 lidí. Pracovníci zajišťují nejen provoz dispečinku a kontrolu celého systému, ale řeší také případné mimořádné situace v terénu a zajišťují komunikaci se záchrannými složkami.

Hlavní riziková místa zmapoval průzkum v letech 2010 až 2016. Jako hranice, která signalizuje možné nebezpečí, byla stanovena koncentrace 0,5 procenta metanu v půdním vzduchu. Zcela vyloučit případný únik metanu nelze, ale podařilo se minimalizovat rizika.

Součástí systému je například 579 snímačů pro měření koncentrací důlních plynů. Jsou obvykle instalovány v kolektorech, ve sklepních prostorech budov nebo na odplyňovacích komíncích. Typické oplocené komínky jsou na řadě veřejných míst, například v centru Ostravy u Divadla Antonína Dvořáka nebo u obchodního centra Nová Karolina.

Mezi nejnáročnější akce patřil soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích, kde se instaloval aktivní odplyňovací systém s 18 čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů včetně drenážního odplynění budov.

V blízkosti základní školy v Ostravě-Radvanicích byly naměřeny koncentrace až dvě procenta metanu. Tamní komplex opatření se skládá z drenážních odplyňovacích systémů v podzákladí objektu, instalace ventilátorů, 21 snímačů metanu, izolace podlahy a rekonstrukce kanalizace.


Zdroj: Zpráva ČTK