Městská odpadová společnost OZO Ostrava má v provozu nový drtič na biologicky rozložitelné odpady. Speciální zařízení přišlo na 5,7 milionu korun, jeho výhodou je mobilita, což umožní rozšířit poskytované služby a jeho výkon je desetkrát výkonnější než původní stroj. Prvním úkolem nového drtiče byla likvidace vánočních stromků.
„Nový mobilní drtič zvládne podrtit až 150 metrů krychlových rostlinného materiálu za hodinu. A navíc si poradí nejen se silnějšími kusy dřeva, a to až do průměru 540 milimetrů, ale také s dlouhou trávou či senem. To doposud používaný stroj, který jsme nyní po deseti letech provozu na kompostárně prodali, neuměl. Dokázal podrtit pouze větve do průměru 350 milimetrů a delší měkké rostlinné materiály ho zahlcovaly,“ uvedl jednatel společnosti Karel Belda.
Drtič se bude využívat při likvidaci vánočních stromů, ale bude zpracovávat také větve z ořezu stromů z veřejné zeleně a ze zahrad. Vzniklá dřevní štěpka se bude v sezoně míchat s trávou a dalšími rostlinnými odpady a bude tak využita k výrobě kompostu, který potřebuje kromě trávy právě i dřevo a suché listí.
„Vyšší kapacita drtiče nám společně s jeho mobilitou umožní nabídnout zcela nové služby ostravským městským obvodům a jejich obyvatelům, kteří budou moci větve ze zahrad odkládat na více místech. Až doposud je totiž mohli z kapacitních důvodů odvážet jen do tří ostravských sběrných dvorů nebo přímo na obecní kompostárnu v Hrušově,“ uvedl Belda.
Zařízení bude moci společnost přivézt do jednotlivých obvodů a drtit větve přímo na místě.