Odpadová společnost OZO Ostrava přijímá do konce března elektronické přihlášky do třetího ročníku tematických výzev na podporu environmentálně zaměřených projektů, které souvisejí s omezením produkce odpadu nebo s ochranou či zvelebováním životního prostředí. Na podporu projektů připravila milion korun. Podpora je rozdělena na dvě témata „Zelená pro Ostravu“ a Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu“.

„Cílem našich tematických výzev je jednak snaha snížit produkci odpadu a zvýšit míru jejich využívání, jednak nám jde o zvelebování Ostravy. Jsme připraveni podpořit originální návrhy dotýkající se nejrůznějších oblastí života ve městě a přispívající k edukaci obyvatel všech generací,“ zdůrazňuje jednatel OZO Ostrava Karel Belda

V loňském ročníku OZO podpořilo například instalaci z vyřazených jízdních kol a invalidního vozíku, vznik dílny zaměřené na restaurování nábytku a snižování současného trendu vyhazování použitých věcí, projekt směřující k likvidaci odpadků v sociálně vyloučených lokalitách, estetizaci parku nebo projekty mateřských škol zaměřené na seznamování dětí s přírodou.

Zelená pro Ostravu

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy.

Oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.

Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu

Kategorie Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů nebo na předcházení jejich vzniku. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Vítána budou také praktická řešení, jak tvorbě odpadu předcházet. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě.

Oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.

Jak podat žádost

Elektronické žádosti mohou žadatelé posílat až do konce března. V dubnu bude rozhodnuto, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na realizaci bude čas do listopadu, nejpozději v prosinci budou muset realizátoři odevzdat závěrečné zprávy a v lednu roku 2020 bude vše vyhodnoceno. Více na www.ozoostrava.cz.