V roce 2020 podpořila společnost OZO Ostrava souhrnnou částkou 333 tisíc korun 8 projektů zaměřených na zkvalitnění života seniorů, skupiny obyvatel, která to v „covidovém“ roce neměla vůbec lehké. Také právě vyhlášený pátý ročník Tematických výzev OZO Ostrava pro rok 2021 je motivován pandemickou situací a je zaměřen na seniory a nově i na děti. Společnost hodlá letos na podporu tematických projektů vynaložit částku 1 milion korun.

„V rámci své společenské odpovědnosti se společnost OZO Ostrava rozhodla reagovat na aktuální pandemickou situaci a svou podporu opět směřovat na ty, kteří jsou nejzranitelnější, na dříve narozené. Proto má první ze dvou letos vyhlášených výzev název Myslíme i na vás, senioři!,“ vysvětluje jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a upřesňuje, že společnost OZO Ostrava přijímá k projednání nápady na aktivity a projekty, které by zvýšily kvalitu života seniorů v Ostravě. „Preferujeme projekty, které pomáhají seniorům udržet kontakt s okolním světem, jsou zaměřeny na odbourávání sociální izolace a podporu jejich duševního a fyzického zdraví. Přitom se může jednat o jednorázové akce i dlouhodobější aktivity,“ dodává s tím, že oprávněnými žadateli mohou být organizace poskytující sociální služby seniorům, které působí na území statutárního města Ostravy.

Druhá výzva nese název OZO hřiště. „Příspěvky na budování či renovaci dětských hřišť v Ostravě chceme podpořit zdravý pohyb dětí ve venkovním prostředí. Stejně jako u první výzvy není rozpočet projektů nijak omezen, požadovaná výše příspěvku od OZO Ostrava se ale musí pohybovat v rozmezí od 20 tisíc do 150 tisíc korun. Výše spoluúčasti není stanovena,“ pokračuje Karel Belda a podotýká, že z příspěvku není možné podpořit projektovou dokumentaci. Žadateli mohou být právnické osoby, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava „Preferovat budeme projekty, při nichž budou na hřištích využity přírodní, recyklované či upcyklované prvky,“ dodává s poznámkou, že na každé hřiště, jehož vznik nebo obnova budou v rámci výzvy podpořeny, umístí OZO Ostrava interaktivní informační panel s odpadovou tematikou.

OZO Ostrava ukončí příjem žádostí poslední únorový den, v březnu budou vybrány ty, které společnost podpoří. Na realizaci projektů pak budou žadatelé mít prostor do konce listopadu 2021. Podmínkou podpory projektů v obou tematických výzvách je jejich prospěšnost veřejnosti nebo komunitě na území statutárního města Ostravy.

Více na stránkách OZO Ostrava.