Do tematických výzev na poskytnutí podpory na projekty na zvýšení míry využití odpadů a zlepšení životního prostředí, vyhlášených společností OZO Ostrava přihlásilo své projekty osmnáct subjektů. Devět z nich společnost OZO Ostrava poskytne podporu v celkové částce 846 500 korun, což je oproti loňskému prvnímu ročníku více než dvojnásobek. Do tematické výzvy Zelená pro Ostravu, zaměřené na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování města, bylo přihlášeno dvanáct projektů. Výběrová komise OZO z nich vybrala šest, na něž poskytne celkem 481 500 korun. Do tematické výzvy Nový život starým věcem, jež podporuje kreativní nápady na opakované využití odpadu, bylo přihlášeno šest projektů. Celkovou částku 365 tisíc korun OZO poskytne třem z nich.

Z prostředků bude podpořen například projekt Ukliďme si kolem sebe, který je zaměřen na likvidaci odpadků v sociálně vyloučené lokalitě, kde se do rozsáhlé úklidové akce zapojí i místní obyvatelé, kteří chtějí zvelebit okolí svých domů. Na zkrášlení města a vytvoření příjemného prostředí s důrazem na přírodu je zacílen i projekt Pro krásnější nemocnici MNO, který bude realizován Městskou nemocnicí Ostrava; Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz uspěly s estetizací parku v ulici Slovenské a Kulturní centrum Cooltour Ostrava bude moci díky podpoře ze strany OZO Ostrava rozvinout projekt Komunitní park Tržnice. Už podruhé v tematických výzvách uspěla Mateřská škola Blahoslavova 6 se svými Ekohrátkami 2, které děti seznamují s přírodou, aktivně je zapojují do péče o ni a učí je vztahu k životnímu prostředí. Zatímco loni byla pozornost soustředěna na rostliny, letos se děti budou starat o bílé ježečky. A nejde o jedinou školku, která uspěla. Podpořen bude i projekt Waldorfské základní a mateřské školy Ostrava s názvem Zelenější školka v srdci Přívozu.

„Chtěli bychom zrekonstruovat a zútulnit venkovní prostory u školní budovy. Takže díky získaným 50 tisícům korun opravíme plot a v zahradě uděláme různá zákoutí, v nichž budeme mít hmyzí hotel, broučkoviště, kompostér i záhony se sazeničkami,“ říká autorka projektu Martina Vůjtková z Waldorfské základní a mateřské školy Ostrava a poznamenává, že do uskutečnění plánovaných změn budou zapojeny i děti. „Máme dvě třídy, takže každá postaví svůj hmyzí domeček, děti pomohou složit kompostér a budou zapojeny do dalších aktivit,“ přibližuje.

Neméně zajímavé projekty uspěly i v tematické výzvě Nový život starým věcem. Nezisková společnost GAUDE vytvoří instalaci z vyřazených jízdních kol a invalidního vozíku a Spolek šťastných dětí – Školička Motýlek se zaměří na projekt Nové pokusy ve starém kabátě, jehož úkolem je dávat dětem smysluplné podněty a ukázat jim, jaká tajemství se skrývají v úplně obyčejných věcech. Podpořena byla i Stará aréna Ostrava a její projekt Vestibul Interier/kreativní dílna.

„Jsem architekt a ve své profesi hledám cestu udržitelného rozvoje, ekologie a zodpovědnosti. Proto jsem se rozhodla zrealizovat svůj nápad v podobě architektonického ateliéru, jehož součástí bude prodejna restaurovaného nábytku a dílna, v níž budeme nábytek restaurovat. Kromě toho budeme pořádat i workshopy, v nichž budou lidé mít možnost seznámit se jak s technikami obnovy nábytku, tak si i případně opravit něco svého. Naučíme je, jak zachránit nábytek, ke kterému mají citový vztah, ale nevědí, jak na to,“ vysvětluje Kateřina Dvořáčková, jednatelka Staré arény Ostrava. „Jde nám o to, aby starý nábytek nebyl vyhazován, ale aby se vracel zpátky do života ve své plné kráse. Chceme tím přispět ke snížení dnešního trendu vyhazování použitých věcí, které jsou pak nahrazovány novými, mnohdy však podstatně méně kvalitními. Přitom starý nábytek je většinou vyroben z masivního dřeva a stačí málo, aby se opět hodil do nového interiéru.“

Všechny podpořené projekty by se měly uskutečnit v období od června do listopadu tohoto roku. V prosinci OZO Ostrava letošní podpořené projekty vyhodnotí a rozhodne o celkové částce, kterou hodlá poskytnout v příštím ročníku tematických výzev. Nové výzvy pak vyhlásí v průběhu ledna 2019.


Zdroj informací: Tisková zpráva OZO Ostrava s.r.o.