Od 14. 8. 2023 zastavuje OZO Ostrava příjem větví ve sběrném dvoře v Ostravě-Porubě. Důvodem je nedostatečná kapacita tohoto sběrného dvora. Občané Poruby a okolních městských obvodů však mohou plně využívat služeb nedalekého třebovického sběrného dvora.

Ve sběrném dvoře v Porubě bude od 14. 8. 2023 ukončen příjem větví. K této změně dochází z kapacitních důvodů porubského sběrného dvora, který patří k nejvíce využívaným sběrným dvorům v Ostravě. Službu bude občanům zajišťovat velkokapacitní uložiště větví ve sběrném dvoře v Třebovicích, který je od porubského sběrného dvora vzdálen jen 3 km.

Sběrný dvůr v Ostravě-Třebovicích v Provozní ulici má stejnou provozní dobu jako ten porubský. Od dubna do října je otevřen denně od 7 do 19 hodin, v zimním období (listopad-březen) pak rovněž od pondělka do neděle, ale v čase od 8 do 18 hodin. Využívat ho mohou občané všech městských obvodů Ostravy pro odkládání objemných a nebezpečných odpadů ze své domácnosti, dále bioodpadu ze zahrádek (tráva, listí, větve) a elektrospotřebičů, které již dosloužily. Za úplatu zde lze odložit i menší množství stavebních odpadů.

Větve mohou občané Ostravy odkládat také ve sběrných dvorech v Kunčicích, Přívoze a Staré Bělé nebo v případě většího množství na kompostárně OZO v Ostravě-Hrušově, kde se větve dále zpracovávaní spolu s dalšími biologicky rozložitelnými odpady.

Drcení větví

Více informací o službách sběrných dvorů v Ostravě:
https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/sberne-dvory