Loni půl milionu korun, letos o 150 tisíc víc. To jsou finanční prostředky, jimiž OZO podpoří 9 „zelených“ projektů, které se letos přihlásily do 6. ročníku Tematické výzvy OZO Ostrava pro rok 2022 – Zelená pro Ostravu.

Smlouvy s podpořenými subjekty byly podepsány 24. března v místě, kde vzniká veřejná sbírka na zeleň – v Reuse centru Ostrava.

„Těší nás, že peníze, které byly během prvního roku získány od zákazníků našeho reuse centra, budou v rámci letošních projektů využity přesně v souladu s účelem veřejné sbírky, tedy na výsadbu a údržbu veřejné zeleně v Ostravě,“ konstatuje jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a upřesňuje, že letos směřují finanční prostředky mimo jiné do čtyř městských obvodů. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky díky subvenci ze strany OZO Ostrava založí trvalkové a letničkové záhony, Krásné Pole (Ostrava) se zaměří na novou výsadbu zeleně před smuteční síní, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz připravuje sázení cibulovin na tramvajové smyčce u Hlavního nádraží Ostrava a Městský obvod Ostrava Vítkovice investuje do sadové úpravy prostoru před radnicí.

Z celkové částky 650 607 korun budou podpořeny i další subjekty. Spolek Počteníčko založí nové motýlí louky u domovů pro seniory v Porubě a domu s pečovatelskou službou v Zábřehu. ZŠ a MŠ B. Dvorského přispěje OZO na dosadbu keřů lemujících školní pozemek, Technickým službám Ostrava-Jih na výsadbu záhonů ve Výškovické ulici v Zábřehu, spolku Balónek na vysazení zeleně v tradiční venkovské zahradě v Hrušově, což umožní izolaci klidového prostoru od rušivých vlivů, a Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava-Plesná pomůžeme s vytvořením relaxační zóny na pozemku bývalého plesenského koupaliště.