Osmý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je odstartován. Ostravská odpadová společnost v rámci letošní výzvy Zelená pro Ostravu opět podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě. Financovány budou už potřetí z veřejné sbírky, kterou tvoří výtěžek z Reuse centra Ostrava. To za rok 2023 vydělalo více než 1,5 milionu korun.

Podporované téma projektů pro rok 2024 – Zelená pro Ostravu

Projekty zaměřené na výsadbu a údržbu zeleně na území města Ostravy (z prostředků podpory není možné hradit např. mobiliář). Realizace projektů bude podpořena z prostředků veřejné sbírky Veřejná zeleň města Ostravy, která probíhá v rámci činnosti Reuse centra Ostrava.

Podmínkou projektu je realizace aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku (příp. čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku).

Oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.  viz zde

Rozpočet předkládaných projektů není nijak omezen, ovšem požadovaná výše příspěvku od OZO se musí pohybovat v rozmezí
50-200 tis. Kč. Výše spoluúčasti není stanovena.

Formulář pro žadatele

Harmonogram

Vyhlášení Tematické výzvy 8. 1. 2024
Uzávěrka příjmu žádostí 29. 2. 2024
Hodnocení žádostí, výběr podpořených
podpisy smluv
březen
Realizace projektů duben – říjen
Dodání závěrečných zpráv
(vždy do 14 dní po ukončení realizace projektu)
květen – listopad

Žádosti budou projednány v průběhu března 2024. O výsledku budete informováni nejpozději do 15. 3. 2024.

Do konce března proběhne podpis smluv s podpořenými žadateli. Projekty mohou být realizovány od dubna do října.