Na začátku března oslavila odpadová společnost OZO Ostrava výročí – 20 let od zahájení provozu Centra odpadové výchovy (COV), vzdělávacího střediska, kde se žáci a studenti škol ve svozové oblasti učí zásadám správného nakládání s odpady. Za dvacet let prošlo vzdělávacími programy o odpadech přes 125 tisíc návštěvníků – od prvňáčků až po vysokoškoláky. Pro současné žáky a studenty škol ve své svozové oblasti OZO Ostrava vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem Víme, co s odpady!

Na začátku března roku 2003 zahajovalo COV svůj provoz vzdělávacím programem Kam s ním?, určeným pro 5.-7. třídy ZŠ. Úplně prvními návštěvníky centra byli žáci 6. třídy ze základní školy v Rostislavově ulici ve Vítkovicích – školy, která už dnes neexistuje.

„K tomu prvnímu programu brzy začaly přibývat další, protože se ukázalo, že školy mají zájem o ekologicky laděné programy o odpadech i pro další věkové skupiny dětí,“ říká Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy, která stála u zrodu vzdělávacího centra společnosti OZO Ostrava. „Ostatně program Kam s ním? nabízíme školám dodnes, ale za ty roky prošel mnoha úpravami, reflektujícími změny v systému nakládání s odpady v naší svozové oblasti. Dnes máme pro školy připraveno celkem 8 programů, přičemž každý z nich je přizpůsoben jiné věkové skupině dětí a mladých lidí.“

Kromě toho nabízí Centrum odpadové výchovy odborné exkurze pro vysoké školy, zejména pro studenty oborů souvisejících s odpadovou problematikou. Vzdělávací programy pro školy se staly běžnou součástí života společnosti OZO Ostrava.

„V průběhu školního roku probíhají prakticky denně. Školám z naší svozové oblasti je poskytujeme zdarma, a pokud mají zájem, zajišťujeme školním skupinám i dotovanou autobusovou přepravu do učebny COV v Ostravě-Kunčicích nebo do našeho reuse centra v Přívoze, kde od loňska nabízíme žákům 2. stupně základních škol nejnovější vzdělávací program 5 RE, zaměřený na předcházení vzniku odpadu a opětovné využívání věcí,“ popisuje činnost COV V. Karasová. I po dvaceti letech fungování, je o programy o odpadech tak velký zájem, že není možno uspokojit ani všechny zájemce. „Ten stále trvající zájem je pro nás zpětnou vazbou, že svou práci děláme dobře. Děti, které k nám poprvé přišly před 20 lety, jsou dnes už třicátníci. Doufám, že jsme všem, kdo nás během své školní docházky navštívili, a to i opakovaně, vštípili pravidla nakládání s odpady tak dobře, že je dnes považují za zcela samozřejmé a mohou je předat zase svým dětem.“

V souvislosti s 20. výročím založení Centra odpadové výchovy společnost OZO Ostrava nyní vyhlašuje soutěž s názvem Víme, co s odpady! pro žáky a studenty základních a středních škol ve své svozové oblasti . Půjde o výtvarné a audiovizuální práce s tematikou správného nakládání s odpady. Pro autory vítězných prací společnost připravuje zajímavé zážitkové odměny. Pravidla soutěže najdou zájemci na webu společnosti v sekci Vzdělávání (https://www.ozoostrava.cz/vzdelavani/soutez).