V řešeném území mezi ul. Opavská a ul. U Boříka vznikne nový parkově upravený prostor, ve kterém budou vybudovány komunikace pro pěší i cyklisty a větší zpevněná plocha s kioskem. Nezbytné je doplnění veřejného osvětlení a dalších prvků mobiliáře (lavičky, sportovní prvky). Při návrhu nových výsadeb byla maximálně zohledněna stávající zeleň, která zde plní především izolační funkci na náspu ul. Opavské. Nové výsadby pak vytvoří rozdělení parku na klidovou a aktivní část, které umožní využití území pro přírodní amfiteátr.