Přeskočit na obsah

Ostravský obvod Nová Ves získal nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci, které vzniklo přeměnou rekreační zelené plochy. Díky revitalizaci se část území v těsné blízkosti ulice 28. října dočkala komfortního využití pro volnočasové aktivity.

Koncepčně je park rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Je to jakýsi sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které slouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství vznikla parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce.

V centrální klidové části parku vznikl ovál pro korzování a sportovní vyžití. V jeho vnitřním prostoru je umístěna větší osluněná plocha („hřiště“) pro neformální rekreační aktivity. Tato část prostoru je rozčleněna zelení, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zvedá na vyvýšenou komunikaci, je nejvíce klidovou částí parku. Na druhé straně parku vznikla aktivní zóna.

Součástí úprav je také nový mobiliář. V parku jsou nainstalovány nové lavičky a drobné sportovní vybavení doplněné dětskou prolézačkou. Do svahu vedle kiosku je nainstalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní je využitelný i pro sáňkování. V parku je také doplněno nové veřejné osvětlení a WC. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku. Při jeho výběru byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustnost a nadčasovou estetiku.

V rámci trasování komunikací a umisťování objektů byly zohledněny stávající dřeviny, které jsou v maximální míře zachovány. Pouze v několika málo případech bylo nutné jejich odstranění či přesazení. Současná zeleň je bude doplněna novými druhy stromů a keřů tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně.

Do prací na novoveském parku se také zapojil státní podnik DIAMO, a to na základě uzavřeného memoranda. Spolupráce spočívala v poskytnutí finanční součinnosti při realizaci řady projektů.

Autory návrhu jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio Vysloužil Architekti. Náklady na vybudování celého nového parku byly 17,2 milionu korun. Park byl dokončen na jaře 2023.

 

Harmonogram realizace projektu: 

  • 2018 – záměr
  • 2019 – příprava projektu
  • 2022 – realizace
  • 2023 – dokončení projektu

 

Vizualizace

Dokončený projekt