Ostravský obvod Nová Ves získá nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci, které vznikne přeměnou rekreační zelené plochy na městský park. Díky revitalizaci se část území v těsné blízkosti ulice 28. října dočká komfortního využití pro volnočasové aktivity.

„Koncepčně je park rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Bude to jakýsi sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které poslouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství pak vznikne parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce. Počítá se s letním kinem nebo bruslařským oválem a s travnatou loukou uvnitř,“ sdělila náměstkyně primátora pro životní prostředí, Kateřina Šebestová.

V centrální klidové části parku je navržen ovál pro korzování a sportovní vyžití. V jeho vnitřním prostoru bude umístěna větší osluněná plocha („hřiště“) pro neformální rekreační aktivity. Tato část prostoru bude rozčleněna zelení, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zvedá na vyvýšenou komunikaci, bude nejvíce klidovou částí parku. Na druhé straně parku vznikne aktivní zóna. V této západní části bude vybudován přírodní amfiteátr, který v letních měsících poslouží jako letní kino. Návštěvník v parku objeví také zastřešené podium.

Součástí plánovaných úprav je také nový mobiliář. V parku budou nainstalovány nové lavičky a drobné sportovní vybavení doplněné dětskou prolézačkou a ohništěm. Do svahu vedle kiosku bude nainstalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní bude využitelný i pro sáňkování. V parku bude také doplněno nové veřejné osvětlení, WC a pítko. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku. Při jeho výběru byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustnost a nadčasovou estetiku.

V rámci trasování komunikací a umisťování objektů byly zohledněny stávající dřeviny, které budou v maximální míře zachovány. Pouze v několika málo případech bude nutné jejich odstranění či přesazení. Současná zeleň pak bude doplněna novými druhy stromů a keřů tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně.

„Do prací na novoveském parku se také zapojil státní podnik DIAMO. Je to na základě uzavřeného memoranda, které jsme právě s Diamem před lety uzavřeli a spočívá v poskytnutí nejen finanční součinnosti při realizaci řady projektů, kterými chceme společně zlepšit životní prostředí v Ostravě. V připravovaném parku U Boříka spočívá spolupráce v realizaci terénních a sadových úprav,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Zhotovitel stavby již podepsal smlouvu a převzal staveniště. Park by měl být s největší pravděpodobností dokončen během přelomu let 2022/23. Autory návrhu jeho podoby jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. Náklady na vybudování celého nového parku budou 17,2 milionu korun.

 

Harmonogram realizace projektu: 

  • 2018 – záměr
  • 2019 – příprava projektu
  • 2022 – realizace
  • 2023 – dokončení projektu

 

Vizualizace