Zahradou procházelo v minulosti městské opevnění (jeho zbytky jsou dosud patrné přímo v zahradě) a stála zde půlkruhovitá bašta (dnes její pozůstatky uvnitř budovy TV Noe). V místě vyústění Střelniční ulice (asi v prostoru dnešního parkoviště) se nacházela fortna (branka pro pěší).

Po obvodu pozemku je navrženo oplocení, obsahující uzamykatelné vstupní branky. Oplocení bude zčásti průhledné z tyčových prvků, zděné, anebo bude tvořit stěny ze zeleně. Zahrada bude rozdělena na dvě části s odlišným charakterem. Část výše bude více osluněná s centrální travnatou plochou a dětským hřištěm. Plocha níže položená bude stylizovaný sad a bude zde přirozeně více stínu. Spojujícím prvkem obou úrovní bude terasa, umístěná pod platanem, plnící funkci ochrany jeho kořenového systému a zároveň nabízející další možnosti k využití zahrady. Platforma bude navázána na stávající opěrné zídky a schodiště, které budou rekonstruovány a osazeny zábradlím. V rámci oprav je navrženo také zrestaurování výtvarného reliéfu. Zpevněné plochy jsou navrženy mlatové a umožňují promenádu i pouhý rychlý průchod zahradou za účelem zkrácení cesty. Zahrada bude doplněna mobiliářem, zahrnujícím lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Do prostoru dětského hřiště je navrženo pítko. V horní – severní části je navržen solitérní listnatý strom zelkova. Centrální plochu bude tvořit pobytový trávník typu sport, který snáší nízké sekání a pohyb uživatelů. Ve spodní části je navržen rastr okrasných ovocných jabloní (Malus ’Evereste‘). Kvetou v jarním období velkými vonnými bílými květy a později vytváří cca 3cm velké jasně červené jablíčka, které drží na stromech celou zimu a poskytují kromě estetického efektu i potravu pro ptáky.