Ministerstvo životní prostředí vydalo sdělení k vyjasnění plnění ohlašovacích povinností zemědělců při použití upravených kalů na zemědělské půdě podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě je podle zákona o odpadech:

  • oprávněnou osobou;
  • povinen vést průběžnou evidenci;
  • povinen podávat roční hlášení;
  • povinen podávat hlášení o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení
  • provozu zařízení.

Sdělení k vyjasnění plnění ohlašovacích povinností zemědělců při použití upravených kalů na zemědělské půdě