Zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP). Účelem metodického návodu k používání identifikačních… Číst dále… »

Plnění ohlašovacích povinností zemědělců při použití upravených kalů

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Ministerstvo životní prostředí vydalo sdělení k vyjasnění plnění ohlašovacích povinností zemědělců při použití upravených kalů na zemědělské půdě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech… Číst dále… »

Zákaz výkupu částí autovraků

Aktualizováno: 6. listopadu 2018

Po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady jsou jako odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od… Číst dále… »