Likvidace obrovské nelegální skládky odpadů a postupná rekultivace území v lokalitě bývalých řadových garáží u ulice Muglinovské nedaleko Komenského sadů v centru města u řeky Ostravice postoupila do další etapy.

Na místě původně stála více než stovka garáží, které již před deseti lety začaly významně chátrat. Nakonec se místo stalo jednou velikou skládkou. Řešení nebylo jednoduché, protože přesto, že jde o městské pozemky, vlastní garáže patřily jednotlivým fyzickým osobám, s kterými bylo nutné jednat o výkupu. Teprve letos v květnu mohla být uskutečněna první etapa, která spočívala v odklizení odpadků z volného prostranství mezi garážemi,“ upřesnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „V právě započaté fázi likvidujeme zbývající betonové plochy a ráda bych, aby bylo místo na závěr ozeleněno,“ dodala náměstkyně Šebestová.

V tuto chvíli se v části areálu odstraňují zbytky garáží, jejich základové desky, a hlavně zpevněné betonové plochy. Následně budou provedeny terénní úpravy do nivelety původních základových desek, a nakonec bude pozemek oset trávou. Tyto práce financuje město Ostrava a práce zajišťuje společnost Ostravské městské lesy a zeleň. V případě příznivých klimatických podmínek by mělo být hotovo během tří týdnů od počátku realizace.

Současně bude v další části areálu probíhat odstranění stavebních objektů 18 garáží, opět včetně základových desek. Tyto práce budou zahájeny až po vyřešení majetkoprávních vztahů, tedy dědických řízení u sedmi z těchto garáží. Zadavatelem prací bude městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz s předpokládaným dokončením v roce 2023.

Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a Povodím Odry budeme koordinovat instalaci závory k sjezdu z ulice Muglinovské, jako prevenci k opětovnému návozu odpadu,“ doplnil starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka.

Cena za 1. etapu likvidace této černé skládky činila téměř 3,4 milionu korun s DPH, cena aktuální etapy přesahuje 7,1 milionu korun bez DPH. Ostrava na odstranění černých skládek vynakládá nemalé finanční prostředky. Každoročně vyzývá také k úklidu odpadu vlastníky pozemků podél vodních toků a komunikací nebo v blízkosti nákupních center.