Na území Ostravy bylo díky několika kolům tzv. kotlíkových dotací vyměněno již 1 758 zastaralých domácích kotlů. Jejich výměna byla kromě dotací z evropských zdrojů podpořena i z městského rozpočtu, a to částkou 16,2 milionů korun. Jde o opatření, které má podstatný vliv na zlepšování životního prostředí v našem městě. Špatný provoz, zanedbaná údržba kotlů či spalování nekvalitních paliv však mohou mít stále významný vliv na kvalitu ovzduší. Vytápění pevnými palivy je jeden z nejvýznamnějších zdrojů, které vedle průmyslu a dopravy znečišťují naše ovzduší.

„Informování obyvatel, jak správně topit, jak zvýšit efektivitu vytápění, ale také přispět ke zlepšení kvality ovzduší, je na počátku a v průběhu topné sezóny přínosné. Stejně jako v loňském roce budeme každý pátek v průběhu topné sezóny na webu zdravaova zveřejňovat informace týkající se vytápění rodinných domů pevnými palivy. V rámci této informační kampaně se občané dozví např. jaké mají používat palivo, jak se o kotel starat nebo jak jej obsluhovat,“ konstatovala Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bylo stanoveno opatření, kterým se má provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva zvýšit povědomí, především o podílu těchto zdrojů na celkové úrovni znečištění ovzduší a faktorech, které ke zvýšenému znečišťování přispívají. Zároveň je cílem motivovat provozovatele používat k vytápění pouze kvalitních paliv.

Zintenzivnit informování obyvatel o postupu správného vytápění napomůže i Ministerstvem životního prostředí zřízený web https://jakspravnetopit.cz/.  V té souvislosti připomínáme, že platnost zákazu provozovat v rodinných domech, bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení nižší, než 3. emisní třídy, byl odložen o rok a vstoupí v platnost až od 1. září 2024.