Oznámení

o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění

Dne 19.06.2019 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0421/ZM1822/7 o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.

Žádosti budou přijímány průběžně do vyčerpání alokace finančních prostředků od 01.08.2019. Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů s návrhem smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách https://zdravaova.cz/. Odborem pověřeným realizací zápůjček je odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

O zápůjčku lze žádat po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z MSK.

Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky (formulář ke stažení)

Smlouva o zápůjčce uzavřená podle ust. § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů

 

V rámci Cíle 2 Výzvy č. 1/2019 budou z vrácených bezúročných zápůjček spolufinancovány projekty:

Energetické úspory v areálu MNO – část I; Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice; Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích; Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice; Energetické úspory – ZŠO, Zelená 5.1a a 5.1b; Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP – ZŠO, Nádražní 117; Energetické úspory ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 a Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů.