Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací  (NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy ! ! ! )

chtěli bychom Vás informovat o změnách v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací, o kterých Ministerstvo pro Životní prostředí ČR (dále jen “MŽP”) rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním.

První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč.

Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to následovně:

MŽP garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. 

Více na:

https://lokalni-topeniste.msk.cz/