Je tady další beseda z cyklu Večer s vědci, která volně navazuje na Noc vědců, která se uskuteční dne 31. 10. 2018 v 17:30 hod. v Centru Pant (vstup zdarma). Tentokrát je tématem besedy s názvem Mnoho tváří odpadu odpovědné, hospodárné a účelné využívání odpadu, nebo další využití věcí, které se odpadem stát nemusí.

Víte, jaké smetí vytváříme a co se s ním následně v Ostravě děje? Přemýšlíte o tom, jak velkou část našeho nákupu tvoří odpady? A jaký vzniká život v okolí skládek?

Zapojte se do debaty, která upozorní i na současný trend vlastnit stále nové a designové věci na úkor starších, i když funkčních. Poslechněte si názory a studie vědců z Ostravské univerzity a z VŠB – Technické univerzity Ostrava, které svými informacemi doplní také jednatel společnosti OZO Ostrava.

Diskutovat budou:

Ing. Karel Belda (OZO Ostrava)

doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D. (VŠB-TUO)

Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (OU)

MODERÁTOR: Petr Pánek