Rada města Ostravy usnesením č. 10191/RM1822/158 ze dne 23. srpna 2022 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava. 

Název organizace Počet žáků Poskytnutá částka IČO
ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o. 110 660 000 Kč 70933987
ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p.o. 50 300 000 Kč 70933979
ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, p.o. 200 1 200 000 Kč 70933928
ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. 220 1 320 000 Kč 61989061
ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. 110 660 000 Kč 70995362
ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o. 50 300 000 Kč 61989088
ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. 175 1 050 000 Kč 61989037
ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o. 60 360 000 Kč 70995427
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o. 70 420 000 Kč 70995371
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. 250 1 500 000 Kč 70987700
MŠ Ostrava-Radvanice. Těšínská 279, p.o. 35 210 000 Kč 70987742
MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou, p.o. 28 168 000 Kč 70987734
ZŠ Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p.o. 110 660 000 Kč 64626679
MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, p.o. 40 240 000 Kč 70995281
ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p.o. 125 750 000 Kč 70984158
ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. 135 810 000 Kč 75027411
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. 45 270 000 Kč 70641871
ZŠ, Komenského 668, Ostrava – Poruba, p.o. 50 300 000 Kč 70984727
ZŠ, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, p.o. 60 360 000 Kč 70984751
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, p.o. 165 990 000 Kč 70978352
ZŠ Ostrava-Stará Bělá, p.o. 50 300 000 Kč 61989169
ZŠ Ostrava-Nová Bělá, p.o. 69 414 000 Kč 70999465
ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. 200 1 200 000 Kč 70631751
ZŠ Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, p.o. 350 2 100 000 Kč 70944661
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. 150 900 000 Kč 70978344
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, p.o. 160 960 000 Kč 70978328
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. 160 960 000 Kč 70944628
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. 242 1 452 000 Kč 70944687
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. 75 450 000 Kč 70978387
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. 82 492 000 Kč 70631743
ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p.o. 115 690 000 Kč 70631786
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 700 30 Ostrava, p.o. 44 264 000 Kč 70978310
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A, Kučery 20, p.o. 80 480 000 Kč 70944652
ZŠ a MŠ, Ostrava-Hrabůvka Mitušova 16, p.o. 70 420 000 Kč 70631735
ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o. 160 960 000 Kč 70978361
MŠ Ostrava, Poděbradova 19, p.o. 20 120 000 Kč 75027348
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. 90 540 000 Kč 70631760

 

O poskytnutí dotací školám, u kterých město není zřizovatelem, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č.2246/ZM1822/36 dne 14. září 2022.

Název organizace Poskytnutá částka Počet dětí IČO
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín – odloučené pracoviště Ostrava, Hájkova 8 60 000 Kč 10 62331264
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 611 040 Kč 134 26829690
INškolka s.r.o. 91 200 Kč 20 25381831
EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o. 228 000 Kč 50 29386187

(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.