Vybudováním přestupního uzlu došlo ke zlepšení možností přestupu mezi trolejbusovou, autobusovou a tramvajovou dopravou v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Byla postavena nová páteřní komunikace, 4 zastávky MHD a 3 nové objekty, které slouží jako měnírna MHD, sociální zařízení MHD a veřejné toalety.

Termín realizace/ukončení         4/2014 – 8/2015