Město Ostrava zřídilo před osmi lety Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Za tu dobu město příspěvek z rozpočtu zvýšilo z pěti na letošních 22 milionů korun. Účelem fondu je poskytovat finanční prostředky dětem na pobyty v horských oblastech. Na ozdravné pobyty, od zřízení fondu vyrazilo více než 21 200 dětí z ostravských mateřských a základních škol.

Kromě prostředků z ostravského rozpočtu letos výrazně do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší přispěla společnost ArcelorMittal Ostrava, která poskytla dar ve výši dva miliony korun a zvýšila tak svou podporu do fondu o 1,6 milionu korun oproti loňskému roku. Dalším dárcem je společnost BorsodChem MCHZ, která v tomto roce poskytla dva dary v celkové výši 161 tisíc korun. Letos poprvé do fondu přispěla částkou 30 tisíc korun fyzická osoba. Na základě memoranda se společností Veolia Energie ČR by do konce tohoto roku mělo na konto fondu přibýt dalších minimálně 250 tisíc korun. Tyto dary budou zapojeny do financování pobytů dětí převážně v následujícím období, tj. v sezóně listopad 2019 – duben 2020.  Do konce letošního roku by tak měly příspěvky externích subjektů narůst o téměř 1,6 milionu korun ve srovnání s rokem předchozím. „Ostrava plánuje pro nadcházející období uvolnit z rozpočtu města pro potřeby fondu opět 22 miliónů korun. Určitě je potěšující, že do něj přispívají i regionální podniky. Pořád se ale nedostává na všechny děti, základním školám jsme museli krátit příspěvky. Věřím, že tak, jak narůstal příspěvek města a v letošním roce ve vyšší míře než vloni přispěla do fondu společnost ArcelorMittal, zamyslí se nad výší svých darů i další velké firmy. Do hor přece jezdí děti z Ostravy, třeba zrovna jejich nebo jejich zaměstnanců,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti, která není zasažena smogovou situací. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru – především sportovní aktivity, například lyžování a plavání nebo pobyt v solné jeskyni, pojištění a poplatky. Příspěvek z fondu je 6 tisíc korun na jednoho žáka.  Stravování musí odpovídat minimálně standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě. Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.