V roce 2017 vyprodukovali obyvatelé města Ostravy 112.570 t komunálního odpadu, o 9.609 t více, než v roce 2016. V procentuálním vyjádření činí nárůst 9,3 %. Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2016 oproti tomu naopak pokleslo na 51.977 t, tedy o 1.309 t, což znamená 2,5% pokles. Za nárůstem produkce komunálního odpadu se v roce 2017 je pravděpodobně zvyšující se životní úroveň obyvatel, což lze připsat zvýšení objemných odpadů o 5.000 t v meziročním srovnání. Nicméně došlo také ke zvýšení množství využitelných odpadů.

Srovnání produkce odpadů v letech 2010 – 2017

rok/ složky odpadů směsný komunální odpad papír plasty sklo kovy objemný odpad stavební odpady zeleň nebezpečné odpady ostatní
2010 58 518 4 713 2 980 2 409 164 10 188 1 525 5 192 132 1 789
2011 58 326 5 196 3 334 2 630 317 11 019 2 534 11 188 135 1 732
2012 56 064 9 138 3 445 2 591 6 608 10 172 2 611 8 639 135 1 513
2013 53 450 7 482 3 602 2 688 11 561 8 884 2 919 10 129 135 1 241
2014 52 847 7 996 3 569 2 521 10 489 9 408 2 387 14 122 150 3 175
2015 52 138 9 082 3 614 2 655 5 934 10 785 5 706 8 163 164 1 035
2016 53 286 7 957 3 840 2 715 4 037 12 498 5 760 11 316 203 1 349
2017 51 977 7 674 4 174 2 712 4 974 13 194 10 833 14 441 190 2 401