V roce 2018 vyprodukovali občané města 108 601 tun komunálního odpadu, o 3 969 tun méně než v roce 2017, v procentuálním vyjádření činí pokles 8,9%.  Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2017 vzrostlo na 52 356 tun (viz tabulka), tedy o 379 tun, což znamená 0,8% nárůst.

Materiálově nebo energeticky bylo využito 40 754 tun odpadu, což představuje 37,51 % všech odpadů, vyprodukovaných občany. Odloženo bylo o 601 tun objemných odpadů více, než v loňském roce.

Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2018 vyprodukováno 15 543 tun, i v loňském roce přibývalo zájemců o svoz zeleně od rodinných domů. Stavebního odpadu odevzdali občané o 4 306 tun méně. Nebezpečných odpadů bylo odevzdáno 168 tun, tedy o 22 tun méně než v předešlém roce.

V poklesu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména snížené množství stavební sutě. Lze však konstatovat, že i přes snížení produkce odpadů se zároveň zvyšuje i podíl využitelných odpadů. Pozitivně lze hodnotit dlouhodobé mírně kolísající množství komunálních odpadů odkládaných na skládku.

rok/ složky odpadů směsný komunální odpad papír plasty sklo kovy objemný odpad stavební odpady zeleň nebezpečné odpady ostatní
2010 58 518 4 713 2 980 2 409 164 10 188 1 525 5 192 132 1 789
2011 58 326 5 196 3 334 2 630 317 11 019 2 534 11 188 135 1 732
2012 56 064 9 138 3 445 2 591 6 608 10 172 2 611 8 639 135 1 513
2013 53 450 7 482 3 602 2 688 11 561 8 884 2 919 10 129 135 1 241
2014 52 847 7 996 3 569 2 521 10 489 9 408 2 387 14 122 150 3 175
2015 52 138 9 082 3 614 2 655 5 934 10 785 5 706 8 163 164 1 035
2016 53 286 7 957 3 840 2 715 4 037 12 498 5 760 11 316 203 1 349
2017 51 977 7 674 4 174 2 712 4 974 13 194 10 833 14 441 190 2 401
2018 52 356 7 667 4 133 2 803 4 166 13 695 6 527 15 543 168 1 543