Závazek města ve snížení produkce CO2 v letech 2000-2020 vyplývající z Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima.