Adaptační strategie na změnu klimatu

11. října 2017

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu představuje důležité opatření pro zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům a rizikům změny klimatu na… Číst dále… »

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP)

11. října 2017

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima je nástrojem na realizaci projektů, jejichž cílem je snížení spotřeby energie při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Produkce oxidu uhličitého

11. října 2017

Závazek města ve snížení produkce CO2 v letech 2000-2020 vyplývající z Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima.