Adaptační strategie na změnu klimatu

Aktualizováno: 15. října 2018

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu představuje důležité opatření pro zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům a rizikům změny klimatu na… Číst dále… »

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP)

Aktualizováno: 15. října 2018

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima je nástrojem na realizaci projektů, jejichž cílem je snížení spotřeby energie při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

Aktualizováno: 5. srpna 2022

  Účelem strategického cíle je adaptovat městský prostor na klimatickou změnu, budovat kvalitní funkční zeleň a vodní prvky, revitalizovat brownfieldy a ekologické zátěže a snížit… Číst dále… »