Adaptační strategie na změnu klimatu

Aktualizováno: 15. října 2018

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu představuje důležité opatření pro zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům a rizikům změny klimatu na… Číst dále… »

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP)

Aktualizováno: 15. října 2018

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima je nástrojem na realizaci projektů, jejichž cílem je snížení spotřeby energie při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Produkce oxidu uhličitého

Aktualizováno: 15. října 2018

Závazek města ve snížení produkce CO2 v letech 2000-2020 vyplývající z Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima.