Statutární město Ostrava dotuje ze svého rozpočtu pět imisních monitorovacích stanic Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Všechny imisní monitorovací stanice jsou zařazeny do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).