Z Programu 2023/2024 je plánováno vyslat v termínu od 1. listopadu do 30. dubna 3 968 dětí na ozdravné pobyty a školy v přírodě.