Z Programu 2022/2023 je plánováno vyslat v termínu od 1. listopadu do 30. dubna 4 329 dětí na ozdravné pobyty a školy v přírodě.