V jihovýchodní části Prokešova náměstí je hotová nová parková úprava, zmenšila se vydlážděná plocha, přibylo zeleně.

Toto místo se dočkalo zeleně, květin a přibyly také nové prvky mobiliáře a lavičky k posezení. Rozsáhlá dlážděná plocha se zmenšila a sjednotila s prostorem před budovou Nové Radnice. Rozsáhlé vydlážděné prostranství se zmenšilo na úkor zelené plochy, která se rozrostla o 80 m². Přibyly tři vzrostlé svítele latnaté, vyvýšený trvalkový záhon olemovaný cortenovým plechem, nový trávník a několik dalších záhonů. Upravena je zeleň i u blízkého památníku.

Do úprav bylo zahrnuto také nové veřejné osvětlení, stojan na kola, moderní, designové odpadkové koše a lavičky s podsvětlením ledkovými svítidly. Dva vzrostlé převislé buky ve stávající zatravněné ploše zůstaly zachovány, došlo pouze k odstranění přerostlých keřů. Upraveno bylo také okolí památníku odsouzených k nuceným pracím v době totality. U kavárny vznikla volná odpočinková plocha s trvalým sezením pod nově vysazenými stromy. Místo pro zásobování i provozní prostor pro zahrádku blízké kavárny zůstalo zachováno.

„Umístěním posezení a výsadbou stromů jsme chtěli dát najevo, že se jedná o prostor pro lidi, ne pro zaparkování aut návštěvníků kavárny a obchodů, jak tomu bylo doposud,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Rekonstrukci a revitalizaci části Prokešova náměstí podle projektu architektonické kanceláře Ivana Tachezyho prováděla od loňského podzimu do začátku letošního června společnost Jankostav. Součástí zakázky je i následná péče o revitalizovanou zeleň po dobu tří let. Úpravy navázaly na předchozí rekonstrukci kanalizace, jejíž původně betonové potrubí už bylo ve špatném technickém stavu. Nyní je přespádováno a napojeno na nový kanalizační sběrač.

Celková cena díla je přibližně 8 milionu korun včetně DPH. Projekt byl ukončen v květnu 2021.

 

 

 

Vizualizace: