Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce dojde ke úpravám prostoru, který má být kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Do území budou zapracovány chodníky, respektující stávající trasy chodců. Revitalizace se týká také plochy hřiště. V řešeném území by mělo vzniknout místo, pro posezení a relaxaci doplněné vodním prvkem. Návrh má respektovat stávající zeleň, která má být v maximální míře zachována. Rozmanitost území bude doplněna trvalkovými záhony i keři.

Nová klidová zóna s jezírkem vznikne mezi budovou polikliniky a částí revitalizovaného sídliště u Severínu a nově vybudovaným dětským hřištěm. Prostor bude doplněn trvalkami, lučními porosty a novým mobiliářem. Biotop jezírka bude realizován tak, aby přístupová hloubka ze všech stran byla co nejmenší, a tím byla bezpečná pro náhodný vstup do vody. Vodní hladina jezírka bude navazovat na dřevěné plato s bílými betonovými stupni v organických tvarech. Za těmito stupni bude provedena modelace terénu s výsadbou vzrostlé zeleně jako krycí vegetační izolace od přilehlé, stávající budovy. Na druhé straně biotopu bude nad hladinou procházet dřevěný, modelově vlnitý chodník, který bude směrově navazovat na půl-kruhové odpočinkové místo. Samočistící schopnost biotopu bude zajišťovat kromě čističky i vegetační pobřežní pásmo rostlin.

Odpočívadlo s dřevěnou dlažbou bude lemovat betonová sedací zídka včetně modelací terénu a izolační zeleně. Plochy nově vzniklého parteru v blízkosti biotopu budou osázeny trvalkami a nízkými kvetoucími keři. Strukturu prostoru budou dotvářet nové výsadby vzrostlých keřů a stromů. Celý prostor bude osvětlen novým veřejným osvětlením a doplněn novými chodníky.

V roce 2018 proběhlo veřejné projednání, na kterém se řešilo umístění jezírka. V současnosti se zpracovávají další stupně projektové dokumentace. Projekt bude dokončen v roce 2023.

Harmonogram realizace projektu: 

  • 2018 – záměr a veřejné projednání, na kterém se řešilo umístění jezírka
  • 2021 – příprava
  • 2022 – realizace
  • 2023 – dokončení projektu