Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce dojde ke úpravám prostoru, který má být kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Do území budou zapracovány chodníky, respektující stávající trasy chodců. Revitalizace se týká také plochy hřiště. V řešeném území by mělo vzniknout místo, pro posezení a relaxaci doplněné vodním prvkem. Návrh má respektovat stávající zeleň, která má být v maximální míře zachována. Rozmanitost území bude doplněna trvalkovými záhony i keři.