Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů.

Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).

Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích. (V případě využití stěhovací služby je při předání odpadu ve sběrném dvoře nutná přítomnost občana Ostravy, z jehož domácnosti odpad pochází.)

O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!

24.12.2022 – zavřeno

25.12.2022 – zavřeno

26.12.2022 – zavřeno

31.12.2022 – zavřeno mimo níže uvedené vybrané sběrné dvory

    1.1.2023 – zavřeno

 

Vybrané sběrné dvory, které mají 31.12.2022 omezenou pracovní dobu od 8:00 – 14:00 hod.

SD Ostrava-Kunčice, ul. Frýdecká

SD Ostrava-Poruba, ul. Nad Porubkou

SD Ostrava-Přívoz, ul. Slovenská

SD Ostrava-Třebovice, ul. Provozní

SD Ostrava-Zábřeh, ul. U Výtopny

 

Ostatní dny na konci roku jsou sběrné dvory občanům přístupny v běžnou provozní dobu.

 

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy  odevzdat:

Bezplatně

  • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika …)
  • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné …)
  • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory …)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce …)
  • jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
  • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze, Staré Bělé  a Třebovicích a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

 

REUSE centrum

24.12.2022 – 2.1.2023 – zavřeno

REUSE centrum se pro občany tedy opět otevírá až od úterý, 3.1.2023