V dubnu začíná dostávat novou tvář náměstí Družby v Porubě.

„Je to lokalita, která si zaslouží zatraktivnit. Do zpracování návrhu proměny byla zapojena i veřejnost, některé návrhy a podněty občanů byly do projektu zapracovány. Proměna je rozdělena do několika etap, dvě z nich – úpravu předprostoru před obchodním centrem Bohemia a úpravu parku máme už nějakou dobu připravené k realizaci. Celá akce ale závisela na tom, zda se na ní bude finančně podílet i město Ostrava. A to se podařilo domluvit. Díky tomu může už v dubnu začít první etapa, která se bude týkat přímo parku,“ uvedla místostarostka Poruby Petra Brodová.

Park by se v budoucnu měl stát významnou klidovou zónou, která bude sloužit k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. „Jedním z požadavků občanů bylo, aby i nadále sloužil k volnému výběhu psů. Ten zůstane zachován. V parku vznikne řada odpočinkových míst, chybět nebude ani pítko a veřejná toaleta, kterou lidé také velmi často zmiňovali. Samozřejmostí budou nové chodníky, lavičky a koše, chystáme i jednu chytrou lavičku s WI-FI signálem a nové bude i osvětlení,“ popsala nejdůležitější změny Petra Brodová.

Proměnou projde i zeleň. Zmizí ta neperspektivní, kterou nahradí nová masivní výsadba. Půjde o stromy, které jsou vhodné pro parky a především kultivary určené do měst.

„Chystáme i výsadbu cibulovin, které lidé znají z různých míst Poruby a jsou velmi oblíbené. Chybět nebude ani extenzivní trvalkový záhon či kvalitní pobytový trávník,“ řekla místostarostka.

Úpravy by měly být hotové do konce roku a cena za první část je 15,3 milionů korun. Připravuje se i veřejná zakázka na druhou etapu, která se bude týkat předprostoru obchodního centra Bohemia. Také ta by měla začít ještě v letošním roce.