Náměstí Družby v Porubě projde celkovou úpravou. Projektem vznikne klidová zóna s mobiliářem a novou zelení, veřejnými toaletami a pítkem. Díky revitalizaci, která bude mít několik etap, tak vznikne atraktivní a bezpečný veřejný prostor.

„Je to lokalita, která si zaslouží zatraktivnit. Do zpracování návrhu proměny byla zapojena i veřejnost, některé návrhy a podněty občanů byly do projektu zapracovány. Proměna je rozdělena do několika etap, dvě z nich – úpravu předprostoru před obchodním centrem Bohemia a úpravu parku máme už nějakou dobu připravené k realizaci. Celá akce ale závisela na tom, zda se na ní bude finančně podílet i město Ostrava. A to se podařilo domluvit. Díky tomu může už v dubnu začít první etapa, která se bude týkat přímo parku,“ uvedla místostarostka Poruby Petra Brodová.

Harmonogram realizace projektu: 

  • 2019 – záměr
  • 2020 – příprava
  • 2022 – realizace
  • 2025 – dokončení projektu

Před obchodním centrem Bohemia vznikne kvalitní předprostor s posezením, hodinami a vodním prvkem. V rámci parkové úpravy bude vytvořena klidová zóna s řadou odpočinkových míst, umístěno bude také veřejné WC a pítko. Počítá se také se zklidněním Sokolovské ulice, úpravou parkovacích kapacit pro místní i návštěvníky obchodního centra Bohemia a výstavbou cyklostezky, která propojí Pustkovecké údolí, VII. a VIII. obvod s centrální částí Poruby a s přilehlými sportovišti (bazén, Sportovní centrum Fajne). Proměnou projde i zeleň. Zmizí ta neperspektivní, kterou nahradí nová masivní výsadba. Půjde o stromy, které jsou vhodné pro parky a především kultivary určené do měst. Chystá se také výsadba cibulovin, chybět nebude ani extenzivní trvalkový záhon či kvalitní pobytový trávník.

Stavební práce v rámci I. etapy byly zahájeny v dubnu 2021 a dokončeny v listopadu 2021. V první etapě byly upraveny zpevněné plochy a zeleň, park byl doplněn o nový mobiliář i osvětlení. V parku je i nový pobytový trávník s automatickým zavlažováním a záhony s cibulovinami, travinami a trvalkami. Je zde také umístěna i jedna chytrá lavička s možností napájení a připojením na wifi, občané mohou rovněž využít i pítko.

V současnosti se realizuje II. etapa, která se týká předprostoru obchodního centra Bohemia. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2021 a hotovo by mělo být ke konci roku 2022.

Autorem investičního záměru je ATELIER 38 s.r.o., projektovou dokumentaci zpracovalo STUDIO-D Opava s.r.o.. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací I. etapy vyhrála firma MVEX stavby s.r.o.. Celkové náklady projektu jsou 51,6 milionů korun.

Více o projektu naleznete na stránce FAJNOVA PORUBA.