Reuse centrum Ostrava, prostor, kam lze bezplatně odevzdat předměty z domácností, které už jejich majitelé nepotřebují a vyhodili by je, se od svého otevření v roce 2020 stalo velmi oblíbeným a užitečným místem. Za dva roky fungování reuse centra našlo nové uplatnění téměř sto tisíc předmětů.

Reuse centrum Ostrava přijímá hračky, knihy, sportovní potřeby, nábytek, nádobí a další předměty do domácnosti. Občané mohou své dary pro opětovné využití předávat přímo v centru, ale také ve všech 11 sběrných dvorech na území města. Reuse centrum navštíví denně v průměru 100 lidí. Přicházejí sem věci hlavně vybírat, ale někteří je i přivážejí. Většina darů ale proudí ze sběrných dvorů. Darované předměty přímo v reuse centru prochází selekcí, očistou, případně drobnou opravou a jsou zájemcům nabídnuty za symbolický příspěvek do veřejné sbírky, který se obvykle pohybuje v rozmezí od 10 do 200 korun.

„Celý výtěžek z prodeje je určen na zelené projekty v Ostravě, které společnost OZO Ostrava vybírá prostřednictvím každoročních tematických výzev. Na konci listopadu bylo na kontě veřejné sbírky 813 tisíc korun a lze očekávat, že do konce roku částka ještě poroste. Dosud se do výsadby a údržby městské zeleně investovalo více než milion korun a přibližně stejná částka bude k dispozici i v příštím roce,“ vysvětluje Karel Belda, jednatel městské odpadové společnosti OZO Ostrava, která ve svém areálu v Ostravě-Přívoze reuse centrum provozuje.

V Reuse centru Ostrava si mohou návštěvníci vybrat nejen levné, ale často také originální věci s příběhem. A protože v některých případech poptávka převyšuje nabídku, reuse centrum spouští kampaň „Pošli to dál“ s cílem zvýšit povědomí o činnosti tohoto zařízení a vyzvat občany, aby darovali funkční věci, které již nepotřebují.

„Tím, že lidé předmět nevyhodí, ale darují, udělají hned tři dobré skutky. Chovají se udržitelně a šetří životní prostředí, protože věci neskončí na skládce, ale slouží dál. Potěší někoho jiného, kdo si věc vybere a má z ní užitek. A v neposlední řadě dárci přispějí na ekologické projekty, protože celý výtěžek z reuse centra putuje na výsadbu zeleně ve městě. Předcházení vzniku odpadu je v hierarchii nakládání s odpady největší prioritou. Se společností OZO Ostrava se dlouhodobě snažíme hledat cesty, jak minimalizovat objem odpadu a jak co nejlépe využít ten, který již vyprodukován byl. A reuse centrum je dobrým příkladem, jak toho lze efektivně dosáhnout,“ říká ke spolupráci města a společnosti OZO Ostrava náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Díky provozu reuse centra se do zelených projektů v Ostravě již investovalo 1 050 607 korun. 

„Průměrný měsíční příspěvek do sbírky Veřejná zeleň města Ostravy letos činí zhruba 93 tisíc korun. Předpokládáme tedy, že v příštím roce budeme mít na zelené projekty opět přes jeden milion korun, podobně jako letos,“ dodává Karel Belda.

V roce 2022 se z výtěžku reuse centra realizovalo deset projektů. Mezi největší investice patří výsadba zeleně u chráněných bydlení klientů Čtyřlístku v různých částech Ostravy, nákup výsadbového materiálu pro sadové úpravy prostoru před radnicí ve Vítkovicích, vytvoření parku na pozemku bývalého koupaliště v Plesné či výsadba cibulovin na točně tramvají u Hlavního nádraží v Přívoze.

Přípravy na provoz reuse centra zahájila společnost OZO Ostrava před třemi lety, a jak dnes vzpomíná jednatel společnosti Karel Belda, tehdy si nikdo netroufal odhadovat, jak bude projekt fungovat a jestli se setká s ohlasem u veřejnosti.

Myslím, že nás všechny mile překvapilo, jak velký zájem naše reuse centrum mezi lidmi vyvolalo. Dá se říci, že jsme spustili vlnu budování podobných center i v dalších městech po celém Česku. Prostřednictvím České federace nábytkových bank a reuse center, jejímž zakládajícím členem jsme se vloni stali, teď můžeme předávat své zkušenosti těm, kteří teprve začínají, a šířit myšlenku předcházení vzniku odpadů praktickým příkladem,“ říká Karel Belda.

Komunitní rozměr Reuse centra Ostrava

Reuse centrum Ostrava dlouhodobě spolupracuje s organizací Čtyřlístek, která pomáhá lidem se zdravotním postižením. Klienti Čtyřlístku v reuse centru vyrábějí vyvýšené záhony a truhlíky pro zahrady u svých domovů, s čímž jim pomáhají nejen pracovníci reuse centra, ale nově i studenti ostravské střední školy Iuventas.

Myšlenku neplýtvání a opětovného využívání věcí reuse centrum šíří také prostřednictvím doprovodných akcí, které se konají obvykle jednou za měsíc.

„Pro širokou veřejnost jsme letos připravili řadu tvořivých dílen, při nichž využíváme starší předměty a materiály netradičním způsobem. Z porcelánového a keramického nádobí jsme už vyráběli mozaiku, svícny či ptačí krmítka. Návštěvníky workshopů jsme dále naučili vyrábět koberce ze starých triček, z odstřižků látek zase levandulové sáčky, elektroodpad nám posloužil k výrobě originálních šperků. Věnovali jsme se také vermikompostování, vyměňovali jsme rostliny a založili semínkovnu,“ uvádí příklady realizovaných workshopů Vladimíra Karasová, mluvčí společnosti OZO Ostrava.

Před Vánoci chtějí v Reuse centru Ostrava zopakovat loňské úspěšné akce – výrobu adventních a vánočních dekorací a setkání se všemi dlouhodobými partnery na vánočním jarmarku. A v plánu je také otevření šicí dílny, v níž budou pro zájemce od začátku příštího roku organizovány kurzy šití.