Revitalizace veřejného prostoru – fajnOVY prostor

Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Od jeho spuštění získalo podporu 28 projektů za zhruba 8 milionů korun. V dotačním programu bude město Ostrava pokračovat i v následujícím období. Pro rok 2019 bude pro zájemce ve třetí výzvě programu připraveno na podporu projektů dalších několik milionů korun.

Dotační program zaměřený na revitalizaci veřejného prostoru v Ostravě je vyhlašován za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) nefunkčních veřejných prostor, zlepšení kvality veřejného života ve městě a zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostor. Potřeba zkvalitnění a estetizace veřejného prostoru vyvstala také z mnoha podnětů veřejnosti, především v rámci přípravy výše uvedeného strategického plánu města a z jednání podpůrné pracovní skupiny k projektu REFILL, v jehož rámci spolupracuje Útvar hlavního architekta města s několika nadacemi, neziskovými organizacemi, architekty, urbanisty, kulturními organizacemi, sociálními geografy a dalšími.