Revitalizace veřejného prostoru – Tvoříme prostor (fajnOVY prostor)

WEBOVÉ STRÁNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti.

Dotační program TVOŘÍME PROSTOR dává příležitost aktivním lidem zrealizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru s cílem zkrášlit své okolí a současně podpořit komunitní život na území města Ostravy. Žadatelem o dotaci může být nepodnikající fyzická osoba, nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, družstvo, nadace, nadační fond atd.

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt je 500 000,- Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků pro celý dotační program je 9 mil. Kč.

Od roku 2017 již bylo podpořeno 45 projektů. Pro roky 2022-2023 byl vyhlášen 5. ročník zahrnující 5 výzev, aktuálně je spuštěna 2. výzva.

HARMONOGRAM

Dotační program pro období 2022 – 2024 se skládá z jednotlivých výzev.

Odevzdání projektového záměru 1. kolo jednání komise 2. kolo jednání komise Odevzdání žádosti o dotaci 3. kolo jednání komise Rozhodnutí o dotaci a uzavření smlouvy
1. výzva 1. 2. 2022 10. 2. 2022 3. 3. 2022 3. 5. 2022 12. 5. 2022 červen 2022
2. výzva 1. 5. 2022 12. 5. 2022 2. 6. 2022 1. 8. 2022 11. 8. 2022 září 2022
3. výzva 1. 8. 2022 11. 8. 2022 1. 9. 2022 1. 11. 2022 10. 11. 2022 prosinec 2022
4. výzva 1. 11. 2022 10. 11. 2022 1. 12. 2022 1. 2. 2023 9. 2. 2023 březen 2023
5. výzva 1.2. 2023 9. 2. 2023 2. 3. 2023 2. 5. 2023 11. 5 .2023 červen 2023

 

Posouzení předložených žádostí o dotaci prochází třemi koly hodnocení. V prvním kole žadatelé jen elektronicky odešlou své záměry a komise nejprve posoudí jejich realizovatelnost a splnění podmínek programu. Následně žadatelé představí svůj nápad členům hodnotící komise a do třetího kola již zasílají finální žádostse všemi nutnými formálními záležitostmi, případně i se zapracovanými úpravami dle doporučení komise. Hodnotící komise předložené projekty posuzuje vždy z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity do samotné realizace projektu, což je jedna ze základních podmínek pro získání dotace.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

Od jeho spuštění získalo podporu 67 projektů. Dotační program zaměřený na revitalizaci veřejného prostoru v Ostravě je vyhlašován za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) nefunkčních veřejných prostor, zlepšení kvality veřejného života ve městě a zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostor. Potřeba zkvalitnění a estetizace veřejného prostoru vyvstala také z mnoha podnětů veřejnosti, především v rámci přípravy výše uvedeného strategického plánu města.

Čtvrtý ročník dotační výzvy fajnovy prostor byl vyhlášen 29.1.2020.

Realizované projekty

4. ročník dotačního programu, 2020