Environmentální management

13. srpna 2020

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001 V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení… Číst dále… »

Veřejný prostor – revitalizace

28. května 2020

Revitalizace veřejného prostoru – fajnOVY prostor Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Od… Číst dále… »

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

3. dubna 2020

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Adaptační strategie

4. března 2020

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny… Číst dále… »

Konference o změně klimatu

20. září 2018

Mezinárodní konference Adaptace měst na změnu klimatu Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se uskutečnila v pondělí 10. září v Ostravě v… Číst dále… »

Místní Agenda 21

1. listopadu 2017

Městský obvod Poruba již delší dobu plní kritéria Mezinárodního programu Zdravých měst a místní Agendy 21 a v současné době usiluje o postup do kategorie „C“… Číst dále… »

Mezinárodní konference WHO

1. listopadu 2017

6. Ministerská konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví v Ostravě V roce 2017 byla Ostrava pořadatelským městem 6. Ministerské konference WHO s názvem Životní… Číst dále… »

Refill

30. října 2017

Projekt REFILL usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne Akční plán, který vyvine konkrétní nástroje… Číst dále… »

Resolve

30. října 2017

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární… Číst dále… »