Eko magazín

Aktualizováno: 11. dubna 2024

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami. Únorový díl… Číst dále… »

Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Aktualizováno: 21. února 2024

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst dále… »

Environmentální management

Aktualizováno: 28. března 2023

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001 V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení… Číst dále… »

Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Znečištění ovzduší je ve městě Ostrava způsobeno kombinací vlivu průmyslových zdrojů, lokálních topenišť a dopravy. Jednou formou z opatření v oblasti dopravy, které by potenciálně… Číst dále… »

Veřejný prostor – revitalizace

Aktualizováno: 25. července 2022

Revitalizace veřejného prostoru – Tvoříme prostor (fajnOVY prostor) WEBOVÉ STRÁNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných… Číst dále… »

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Aktualizováno: 25. července 2022

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Adaptační strategie

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny… Číst dále… »