Environmentální management

Aktualizováno: 25. dubna 2022

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001 V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení… Číst dále… »

Projekt AIR TRITIA skončil. Jaký je jeho přínos pro Ostravu?

Publikováno: 11. února 2021

Projekt AIR TRITIA  byl zpracováván mezinárodním řešitelským týmem skládajícím se z 5 výzkumných organizací, 5 měst (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik, Žilina) a ESÚS TRITIA v rámci České… Číst dále… »

Veřejný prostor – revitalizace

Aktualizováno: 1. června 2020

Revitalizace veřejného prostoru – fajnOVY prostor Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Od… Číst dále… »

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Aktualizováno: 1. června 2020

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Adaptační strategie

Aktualizováno: 27. května 2020

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny… Číst dále… »

Konference o změně klimatu

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Mezinárodní konference Adaptace měst na změnu klimatu Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se uskutečnila v pondělí 10. září v Ostravě v… Číst dále… »

Místní Agenda 21

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Městský obvod Poruba již delší dobu plní kritéria Mezinárodního programu Zdravých měst a místní Agendy 21 a v současné době usiluje o postup do kategorie „C“… Číst dále… »

Mezinárodní konference WHO

Aktualizováno: 24. listopadu 2017

6. Ministerská konference WHO s názvem Životní prostředí a zdraví v Ostravě V roce 2017 byla Ostrava pořadatelským městem 6. Ministerské konference WHO s názvem Životní… Číst dále… »

Refill

Aktualizováno: 22. listopadu 2017

Projekt REFILL usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne Akční plán, který vyvine konkrétní nástroje… Číst dále… »

Resolve

Aktualizováno: 13. prosince 2018

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární… Číst dále… »