Na místě bývalých kasáren v Bělském lese vznikl nový vzdělávací areál. Byly vybudovány nové naučné stezky, na které je navázán kompletní výukový program, založení rozšířených prvků vzdělávacího programu Lesní školy. Vzdělávací a naučná část výukového areálu Bělský les je využívána jak širokou veřejností, tak i ke vzdělávacím aktivitám přilehlé Lesní školy. Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář.

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. zajišťuje činnost specializovaného vzdělávacího centra –  Lesní školy, jehož cílem je šíření osvěty o významu lesa ve všech jeho funkcích.

Lesopark Bělský les

Společně s dětmi dostává ostravská veřejnost příležitost k aktivní relaxaci v nově vzniklém lesoparku, obsahujícím výsadby domácích i cizokrajných dřevin s prvky arboreta.

Předcházející projekty:

 „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les“

V roce 2013 bylo provedeno odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací a demolice nevhodných drobných staveb

„Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“

Cílem projektu byla regenerace a obnova vegetačních prvků stávajícího území po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les. Došlo k odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací, dále k demolici nevhodných drobných staveb a následně byla provedena regenerace a obnova vegetačních prvků po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les. V roce 2014 byla provedena výsadba cca 4000 ks nových stromů a 1000 ks nových keřů, dále bylo provedeno ošetření stávajících dřevin a založení nových trávníků.  Celková plocha regenerované a zakládané zeleně činí 9,9 ha.  Realizace byla ukončena v závěru roku 2014.

„Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum“

V roce 2015 došlo k rozšíření rozšíření přírodního areálu o enviromentální vzdělávací program, tvořený sítí naučných stezek (nových pěších komunikací) s interaktivními výukovými zastaveními doplněnými altány a mobiliářem.