Od 1. listopadu začne opět platit zimní provozní doba v ostravských sběrných dvorech. Zimní provozní dobu naleznete v sekci Sběrné dvory.

 • Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů.
 • Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
 • Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! (V případě využití stěhovací služby je při předání odpadu ve sběrném dvoře nutná přítomnost občana Ostravy, z jehož domácnosti odpad pochází.)

K čemu slouží sběrné dvory?

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy  odevzdat:

Bezplatně

 • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika …)
 • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné …)
 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory …)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce …)
 • jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
 • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze a Staré Bělé a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14)
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

Za poplatek (platba možná pouze v hotovosti)

 • stavební suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) – mimo sběrný dvůr Krásné Pole – ceník
 • směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, bytové jádro, plovoucí podlahy, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, heraklit, stavební polystyrén) – mimo sběrný dvůr Krásné Pole – ceník
 • okna a dveře (okna, dveře, okenní a dveřní rámy) –  ceník