Město Ostrava po dohodě se společností OZO Ostrava otevírá od 2. dubna sběrné dvory v omezeném režimu. Fungování městského systému nakládání s komunálním odpadem v Ostravě i v této náročné době je jedna ze základních služeb, kterou město pro své občany zajišťuje. Kromě dočasného uzavření sběrných dvorů funguje bez omezení.

„Sběrné dvory byly uzavřeny v reakci na vládní vyhlášení nouzového stavu. Občané ale s nastávajícím jarem začali odkládat zejména objemný odpad na místa, která nejsou k tomu určená, a tím zakládat nepovolené skládky, proto se město rozhodlo sběrné dvory v omezeném režimu otevřít,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Provoz sběrných dvorů bude nyní upraven tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zaměstnanců před šířením nákazy novým koronavirem.

„Otevírací doba bude až do odvolání zkrácena. U čtyř velkých sběrných dvorů bude zachován i víkendový provoz, ale jen dopoledne. Občané budou do prostoru sběrného dvora vpuštěni jednotlivě, maximálně po dvou a budou dodržovat stanovený odstup. Musí být vybaveni ochrannou rouškou a nejlépe i rukavicemi,“ dodává náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Dočasně zkrácená otevírací doba:

Sběrné dvory PO-PÁ SO-NE
Kunčice, Poruba, Přívoz, Zábřeh 10-18 8-12
Sběrné dvory PO-PÁ SO
Mariánské Hory, Martinov, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá 10-18 8-12
Sběrné dvory ST, PÁ SO
Krásné Pole, Polanka nad Odrou 14-18 8-12

 

Na území Ostravy je provozováno celkem 11 sběrných dvorů, ve kterých mohou občané bezplatně odkládat tyto druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, sanitární keramika) v množství maximálně do objemu přívěsného vozíku za osobní automobil;
 • tříděné složky odpadu (papír, plasty, sklo, kovový odpad, nápojový karton);
 • biologicky rozložitelný odpad (zeleň, drobné větve) v množství maximálně do objemu přívěsného vozíku za osobní automobil;
 • použité potravinářské oleje a tuky (pouze v uzavíratelných plastových lahvích);
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mobilní telefony, elektrické hračky a jiné drobné elektro…);
 • použitý textil, obuv a oděvy;
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, ředidla, průmyslové oleje, laky…);
 • nepoužitá léčiva.

Dále lze ve sběrných dvorech využít tyto placené služby:

 • prodej baleného kompostu a zeminového substrátu;
 • příjem stavební suti, směsného stavebního odpadu z bytových úprav v množství maximálně do objemu přívěsného vozíku za osobní automobil.
 • příjem pneumatik (z osobních automobilů a motocyklů do 5 ks).

Bližší informace k provozu sběrných dvorů na www.ozoostrava.cz.