Společnost OZO Ostrava je jedním z mála podniků, který z praktických důvodů reaguje na zkracování dne v zimním období a změnu času úpravou pracovní doby. Od 1. listopadu proto platí ve všech ostravských sběrných dvorech zkrácená zimní provozní doba. Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu budou od pondělí do neděle zavírat už v 18 hodin, ostatní ostravské sběrné dvory budou mít ve všední dny otevřeno do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zimní provozní doba potrvá až do konce března příštího roku. Výjimkou je sběrný dvůr v Polance nad Odrou, kde provozní doba zůstává beze změn.

Sběrné dvory řeší přebytky bioodpadu

Mnohé sběrné dvory, které společnost OZO Ostrava na území města provozuje, se na podzim potýkají s přetlakem bioodpadu. Společnost proto doporučuje občanům města, kteří mají možnosti přepravy většího množství bioodpadu, aby využili možnosti jeho odvozu do kompostárny v Hrušově. Výhodou je minimální čekací doba na odbavení a jednoduchá manipulace s bioodpadem, který není potřeba ukládat do kontejnerů, ale jen vysypat na určené místo. Občané si zde mohou také zakoupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost. Odkládání bioodpadu pro mimoostravské obyvatele je zpoplatněno.

V listopadu pokračuje svoz hnědých BIO popelnic ve čtrnáctidenních intervalech. Od prosince do konce března pak i ty budou vyváženy v zimním režimu.