Statutární město Ostrava hledá provozovatele služby sdílených kol na léta 2023 a 2024. Aktuálně tzv. bikesharing provozuje společnost Nextbike.

Tato služba funguje v každém ze 23 městských obvodů. Zápůjčka, která nepřekročí dobu 15 minut je pro uživatele zdarma. Umožňuje to finanční podpora města.

Počet stojanů, určených k vyzvedávání a odkládání kol, je pro určené dvouleté období stanoven na 330, průběžně se však může měnit. Město počítá s navýšením stavu o 100 kol. Ty budou nasazeny v období, kdy je o službu největší zájem. Vlastníci aplikace KODIS, kteří jsou zároveň držiteli celoročního kupónu ODIS v tarifní oblasti města Ostrava a XXL, se mohou nově těšit na dalších 15 minut zapůjčení zdarma (dohromady tedy 30 minut).

Nový provozovatel by se měl veškerých povinností ujmout od ledna 2023, nejpozději však v březnu téhož roku.

„Služba sdílených kol funguje ve městě již čtvrtým rokem a tento způsob dopravy je velmi oblíbený. V Ostravě je celoročně v provozu přes 1 000 sdílených kol umístěných v 356 stanicích. Registrovaných uživatelů v aplikaci pro půjčení kola je letos téměř 72 tisíc. V loňském roce uskutečnili 515 000 výpůjček, při kterých ujeli víc jak 717 000 kilometrů,“ shrnuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Vzhledem k tomu, že v závěru letošního roku skončí smlouva se stávajícím provozovatelem Nextbike, je zapotřebí nalézt provozovatele této oblíbené služby i pro další léta. Z analýzy výpůjček vyplývá potřeba pokračování finanční podpory ze strany města, chceme-li udržet nebo dále rozšířit rozsah využití této služby ekologické dopravy.“

Přestože většina uživatelů sdílených kol je naprosto bezproblémových, objevují se i tací, kteří se zřejmě považují za majitele ostravských ulic. Tomu pak odpovídá jejich bezohledná jízda. „Cyklopiráti“ se vynořují napříč jednotlivými obvody, kde se na ně množí oprávněné stížnosti. V reakci na tyto negativní jevy Ostrava spustila kampaň „Dávej bacha!“, která upozorňuje na rizika spojená s nebezpečnou jízdou. Její součástí je rovněž „Desatero bikesharingu“.  Právě tímto desetibodovým kodexem by se měl každý uživatel bikesharingu řídit v zájmu svém i druhých. K dispozici je například zde https://zdravaova.cz/davej-bacha-desatero-spravneho-chovani-na-sdilenem-kole-2/. Jeho poslání lze nicméně vyjádřit stručným „buď normální, jezdi jako člověk a dávej bacha.“

Kdo si nedá říci po dobrém, může ho to stát průvan v peněžence. Na dodržování pravidel bezpečného provozu totiž dohlíží městská policie. Uživatel sdíleného kola a koloběžky nesmí zapomínat, že je skutečně účastníkem silničního provozu. Jako takový je ze zákona povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví a majetek ostatních účastníků silničního provozu,“ připomíná mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů. „Stejně tak je povinen dodržovat i další povinnosti stanovené mu zákonem o provozu na pozemních komunikacích. V případě, že se cyklista dopustí přestupku například jízdou po chodníku, hrozí mu v příkazním řízení pokuta až do výše 2.000 korun. Každé porušení zákona je ze strany strážníků posuzováno vždy individuálně. O výši uložené sankce rozhoduje strážník po posouzení všech okolností případu.“

Ostrava je dostatečně velká pro všechny, kteří se pohybují v jejích ulicích.  Zůstává nicméně právě na nich, aby se vzájemně respektovali a řídili se danými pravidly.